Komentarz giełdowy – Cyberpunk kotwicą dla polskiego rynku

16:07 17 stycznia 2020

Nastroje na globalnych rynkach są dzisiaj raczej pozytywne. Wzrosty widoczne są przede wszystkim w Europie, natomiast pomimo początkowych wzrostów na amerykańskich kontraktach, sesja na Wall Street rozpoczęła się mieszanie, na co wpływ mogą mieć dane gospodarcze z USA. Główna uwaga jest jednak skupiona na polskim rynku, a konkretnie na jednej spółce – CD Projekt.

Sesja giełdowa na europejskich rynkach przebiega dzisiaj dosyć pozytywnie.  Spore wzrosty dzisiejszego dnia notowane były dzisiaj na niemieckim DAXie, który pokonał lokalne szczyty z początku miesiąca. Indeks zbliża się małymi krokami do najwyższych poziomów w historii. Jeśli pozytywne nastroje na giełdach utrzymają się, powinna to być w zasadzie kwestia kilku najbliższych sesji. Niemniej DAX na ponad godzinę przez zamknięciem zyskuje jedynie 0,7%. Wzrosty powyżej 1% były dzisiaj widoczne w Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, czy nieco poniżej tego poziomu w Wielkiej Brytanii. Pozytywny wpływ na wzrosty w Europie może mieć wyraźna deprecjacja europejskiej waluty, która w stosunku do dolara jest już notowana poniżej poziomu 1.1100.

W przypadku Wall Street otwarcie było mieszane, ale wciąż mamy możliwość wyznaczenia dzisiaj nowych historycznych poziomów. Przede wszystkim w przypadku Wall Street warto zwrócić uwagę na taką spółkę jak Alphabet, która oczywiście kojarzy się z przeglądarką Google. Spółka ta osiągnęła dzisiaj kapitalizację 1 biliona dolarów. Spółki z Wall Street kontynuują publikację wyniósł, choć wciąż w ujęciu rocznym spółki notują w większości straty. S&P 500 po godzinie 16:00 zyskiwał 0,2%.

Zdecydowanie największa uwaga należy się dzisiaj polskiemu rynkowi, za sprawą spółki CD Projekt. Spółka ogłosiła wczorajszego wieczora, że planuje przesunięcie premiery gry Cyberpunk 2077 z kwietnia na wrzesień. Taka sytuacja nie spotyka się w tej branży z pozytywnymi reakcjami, nawet jeżeli przesłanką jest wypuszczenie w pełni gotowej gry komputerowej bez jakichkolwiek błędów. Teoretyczny kurs otwarcia w pewnej chwili wskazywał na spadki nawet na poziomie 30%. Kurs spółki otworzył się jednak ok. 10% niżej i obecnie straty zostały ograniczone do ok. 8%. Biorąc pod uwagę podobną sytuację związaną z przesunięciem premiery gry Wiedźmin 3 i spadkami zanotowanymi w tamtym czasie, można domniemywać, że najgorsze jest już za CD Projektem. Ze względu na ograniczenie spadków oraz pokaźne wzrosty na innych spółkach, po godzinie 16:00 WIG20 zyskiwał już niemal 0,3%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót