Komentarz giełdowy – Czy kwiecień przyniesie spore wzrosty?

17:49 7 kwietnia 2021

Kwiecień na większości rynków zaczął się bardzo dobrze. Inwestorzy z nadzieją patrzą w przyszłość i zapominają już o burzliwej końcówce miesiąca. Statystyki mówią o bardzo dobrym kwietniu w kontekście ostatnich lat. Czy taka sytuacja powtórzy się i pozwoli na dobre rozpoczęcie kwartału?

Środowa sesja giełdowa przebiega bardzo spokojnie. Można stwierdzić, że dawno na rynku nie było tak spokojnie jak dziś. Z drugiej strony o godzinie 20:00 szykuje się publikacja minutes FOMC, które mogą nadać nieco więcej zmienności. Fed w minutes raczej nie powie zbyt wiele, patrząc na to, że wielokrotnie bankierzy podkreślali brak obaw związanych z inflacją oraz brak podstaw do normalizacji polityki monetarnej i chęć podtrzymania obecnych warunków. Niemniej samo minutes nie powinno zaskoczyć nas jakoś bardzo pozytywnie. Niemniej patrząc na statystyki za kwiecień okazuje się, że w perspektywie 30, 20 czy 10 ostatnich lat kwiecień radził sobie bardzo dobrze, a w zasadzie najlepiej, biorąc pod uwagę powtarzalność w tych wszystkich 3 interwałach czasowych. Może średnie wzrosty za ostatnie 10 lat na S&P 500 na poziomie nieco ponad 2% nie powalają, ale warto wiedzieć, że jest to jedynie średnia wartość. Z drugiej strony teraz przy historycznych szczytach 2% to naprawdę sporo, niemal 100 punktów na najważniejszym światowym indeksie.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze wydarzenie w postaci minutes, duże ruchy na rynku mogłyby być wywołane w zasadzie jedynie rozmową o możliwych podwyżkach stóp procentowych. Tego jednak w zasadzie nikt nie oczekuje. Co więcej, Fed prawdopodobnie nie będzie o tym mówił nawet teraz przy sygnałach wyraźnego ożywienia, które idzie po ostatnim silnym wzroście zatrudnienia w USA. Warto również wspomnieć, że przed nami kolejny sezon wyników na Wall Street w stosunku do którego oczekiwania są umiarkowanie optymistyczne.

Jak same nastroje dzisiejszego dnia? Raczej słabe, choć nie widać dużej zmienności. DAX stracił 0,17%, ale FTSE 100 wzrósł o niemal 0,9%. S&P 500 przed 18:00 traci niewiele, gdyż jedynie 0,07%. WIG20 z kolei stracił dzisiaj sporo, gdyż 0,7%.

Michał Stajniak

Starszny Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót