Komentarz giełdowy – Lepsze szczepionki nie wspierają nastrojów

18:20 19 listopada 2020

Widać, że obecnie wiele czynników znajduje się w cenach. Pomimo coraz lepszych informacji dotyczących szczepionek rynek nie rzuca się do kupowania akcji. Inwestorzy szukają innych informacji, które zachęcałyby do kupowania akcji, a tych w ostatnim czasie nie jest zbyt wiele. Rosnąca ilość przypadków koronawirusa na świecie, czy wzrost ilości nowych bezrobotnych w USA to jedne z nielicznych informacji, które z pewnością przyczyniają się do ostatniego odwrotu.

Oczywiście nie można mówić, że jest źle. S&P 500 znajduje się ok. 100 punktów poniżej historycznych szczytów, które zanotowane były w zeszłym tygodniu. DAX pozostaje powyżej13 tysięcy punktów i nawet WIG20 trzyma się blisko poziomu 1800 punktów, czyli mniej więcej w połowie konsolidacji, która utworzyła się po pierwszej fali wzrostów pandemicznych, w czerwcu tego roku. Z drugiej strony rosnąca ilość przypadków koronawirusa nie napawa optymizmem. Ilość przypadków wczorajszego dnia nie była rekordowa, ale wciąż bardzo wysoka – powyżej 600 tys. przypadków! Rekordowa niestety była ilość zgonów i wyniosła niemal 11 tys. osób. W Polsce z kolei mamy powrót do ilości przypadków znacząco powyżej 20 tys. oraz notowania ilości zgonów powyżej 600 przypadków. Jak widać próba tuszowania faktycznej ilości przypadków poprzez przeprowadzania mniejszej ilości testów nie zdała rezultatów. Wobec takiej sytuacji potrzeba dobrych informacji na temat wsparcia ze strony władz. W Stanach Zjednoczonych jest to oczywiście oczekiwanie na wsparcie fiskalne rzędu ponad 2 bilionów dolarów, które prawdopodobnie będzie miało miejsce dopiero w przyszłym roku, czy poprzez szybsze, choć mniejsze działanie Fed. Rezerwa Federalna już teraz widzi, że sytuacja wcale nie jest dobra – odbija liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, nie wspominając już o dodatkowych „pandemicznych” transferach. Z kolei w przypadku Polski zagrożone są środki z budżetu Unii Europejskiej, ze względu na weto tego budżetu ze strony polskich władz. Te czynniki z pewnością nie wpływają zbyt dobrze na nastroje również na Książęcej.

Niemniej inwestorzy patrzą również na inne czynniki, a w tym przypadku wyniki spółek. Wielton po wcześniejszej publikacji wyników już drugi dzień z rzędu jest jednym z liderów wzrostów podczas dzisiejszej sesji na GPW. Niestety dobre wyniki nie pomogły dzisiaj Ciechowi czy Azotom. Spółki te straciły, pomimo wcześniejszych wzrostów. Całkiem nieźle zaprezentowały się wyniki PZU, dzięki którym spółka zyskała dzisiaj ponad 1% i razem z Allegro ograniczała niemal 1% spadek na WIG20. Indeks ten zakończył sesję poniżej 1800 punktów. Z kolei na Wall Street S&P 500 traci niewiele po godzinie 18, a Nasdaq zyskuje nawet 0,6%. Niemniej na starcie sesja wyglądała nieco lepiej.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót