Komentarz giełdowy – Nasdaq w technicznej korekcie

17:02 21 stycznia 2022

Niestety nadzieja okazała się złudna. Wczorajsze wzrosty były jedynie łabędzim śpiewem inwestorów i po godzinie 20:00 rozpoczęła się prawdziwa wyprzedaż. Rynek zaczął dostrzegać problem związany już nie tylko z potencjalnie wyższymi stopami procentowymi, ale również z możliwym spowolnieniem. Nasdaq stracił już ponad 12% od szczytów, natomiast spadki na S&P 500 wyniosły ok. 8%. Ten tydzień skończy się najprawdopodobniej fatalnie, choć zaraz po starcie sesji ponownie widać próbę ożywienia.

Pod względem nominalnym tak głębokie spadki na Wall Street miały miejsce zaraz na początku pandemii. Spadek na S&P 500 w tym tygodniu może sięgnąć ponad 4%. Może nie jest to bardzo dużo, ale pozwoliło to spaść do poziomów najniższych od początku października. Pod względem zmiany procentowej mamy najgorszy tydzień od października 2020 roku. Oczywiście pozostało jeszcze kilka sesji stycznia, ale z pewnością będzie trudno zaliczyć wzrost powiązany z tzw. „efektem stycznia”. Co ciekawe w przeszłości to właśnie efekt stycznia był zdecydowanie silniejszy niż Rajd Świętego Mikołaja. Pomimo pewnej próby ożywienia trudno oczekiwać, żeby dzisiaj wydarzyło się cokolwiek pozytywnego. Netflix, który jest gigantyczną spółką wchodzącą w skład Nasdaqa straci dzisiaj nawet jedną piątą swojej wartości! Notowania otworzyły się ze spadkiem ponad 20% po tym jak spółka zanotowała fatalne dane dotyczące nowych subskrybentów. Mocno traciła też spółka Peleton, która zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń fitness. Spółka wczoraj straciła 25% swojej wartości. Dzisiaj nieznacznie odbija w odpowiedzi na decyzję o wstrzymaniu produkcji niektórych urządzeń w związku ze spadkiem popytu, co ma ograniczyć koszty. Niemniej akcje spółki i tak znajdują się blisko dołków, które notowane były na początku pandemii.

Kluczowy dla rynku akcje będzie przyszły tydzień. Jest to nie tylko końcówka miesiąca i próba rekonwalescencji. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Fed na którym Powell prawdopodobnie powie, czego oczekiwać w marcu. Inflacja wzrosła do najwyższych poziomów od 4 dekad, co powinno wywołać dawno oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych. Wydaje się jednak, że rynek nie boi się wyższych stóp procentowych, a raczej spowolnienia i tego, że obecne działania mogą być zbyt późne.

Spadki w Europie na 1,5 godziny przed zamknięciem tracą mocno, w większości ponad 2%. DAX zniżkuje o 2,5%. WIG20 traci ok. 1,7% i spada poniżej 2300 punktów. Wall Street przyjęło największe uderzenie wczoraj po 20, ale dzisiaj i tak spadki są spore. Nasdaq przez Netflixa traci 1,2%, natomiast S&P 500 zniżkuje o 0,8%.

Michał Stajniak

Starzy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót