Komentarz giełdowy – Optymistyczni inwestorzy przy szalejącej pandemii

17:23 16 października 2020

Dzisiejsza sesja i oczywiście ostatnia w tym tygodniu przynosi promyk nadziei wśród inwestorów. Na rynkach widać naprawdę pokaźne wzrosty, praktycznie w każdym zakątku świata. Co ciekawe nawet dane wypadały dzisiaj całkiem nieźle, choć z pewnością trzeba przyznać, że dane dotyczące ilości zachorowań nie napawają optymizmem. Pandemia zdecydowanie przyspiesza i nie wykluczone, że niedługo zobaczymy ponad 400 tys. zakażeń dziennie, co może zmusić niektóre gospodarki do jeszcze bardziej restrykcyjnych działań.

Dzisiaj Wall Street podnosi się po trzech dniach spadków. Jednym z powodów są wieści dotyczące szczepionki. Warto w tym miejscu powiedzieć, że ostatnio wiele firm zawieszało badania ze względu na złe samopoczucie niektórych pacjentów. Dzisiaj jednak Pfizer we współpracy z niemiecką firmą informuje, że być może nawet w listopadzie dopuszczone będzie podawanie w trybie awaryjnym opracowywanej szczepionki, jeśli najbliższa faza testów będzie pozytywna. Jest to oczywiście dobra informacja dla rynku, choć warto pamiętać, że zanim szczepionka zostanie dopuszczona do komercyjnego obiegu, może potrwać nawet kilkanaście do kilkudziesięciu miesięcy. To jednak nie koniec dobrych wieści: lepsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna w USA oraz indeks zaufania konsumentów UoM. Oprócz tego europejski regulator lotniczy wskazał, że samoloty Boeinga 737 MAX są już bezpieczne i mogą ponownie wzbić się w powietrze. Dzięki temu producent samolotów rośnie dzisiaj o niemal 5%.

Dzieje się również na polskim parkiecie. Allegro dołącza dzisiaj do WIG20, dzięki czemu wpływ niektórych branż na indeks znacząco się zmniejszył. Waga polskiego giganta e-commerce to prawie 12%. Pomimo największej kapitalizacji, to jednak CD Projekt wciąż utrzymuje pozycje lidera pod względem wagi, zmniejszając ją jednak do niecałych 14%. Wciąż jednak wpływ banków, spółek górniczych i naftowych jest dosyć spory, gdyż wynosi w sumie ok. 40%. Dzisiaj WIG20 dzięki silnym wzrostom Allegro, Dino czy CD Projektu wzrósł 1,71%. Indeks znajduje się jednak wciąż poniżej 1700 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót