Komentarz giełdowy – Ostatni powiew optymizmu na Wall Street?

15:30 22 lipca 2019

Rynek giełdowy zaliczył spory spadek na końcu zeszłego tygodnia. Było to głównie powiązane z obawami płynącymi z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do zajęcia brytyjskiego tankowca przez irańskie siły. Dalsza eskalacja konfliktu w tym rejonie w połączeniu z niepewnością dotyczącą wojny handlowej oraz mieszany sezon wyników wpływają na ograniczony optymizm inwestorów. Dzisiaj widać jednak pozytywną sytuację na Wall Street oraz innych rynkach.

Obecnie rynek wycenia niemal 100 punktów bazowych cięcia stóp procentowych w perspektywie 12 miesięcy. Wydaje się być to bardzo dużo, ale z drugiej strony stopy procentowe tnie się zdecydowanie prościej niż podnosi. Jeśli w gospodarce zacznie być naprawdę źle, stopy procentowe mogą być obniżane z posiedzenia na posiedzenie. Mimo tych mocnych wycen cięć stóp procentowych najważniejsze indeksy z Wall Street wyraźnie cofnęły się od swoich ostatnich maksimów.

Trwa obecnie sezon wyników na Wall Street i przebiega on mieszanie. Z jednej strony oczekiwano słabego sezonu pod względem zysków oraz przychodów, natomiast wciąż obserwujemy pozytywne zaskoczenie względem prognoz. Obecnie średnie pozytywne zaskoczenie dotyczące przychodów wynosi ok. 0,9%, natomiast w przypadku samych zysków zaskoczenie wynosi ok. 5%. Jest to jednak niżej niż skala zaskoczenia z pierwszego kwartału, kiedy to wyniosła ona niemal 6,5%. Takie dane przedstawia Bloomberg, natomiast Credit Suisse przedstawia jeszcze bardziej optymistyczne dane pokazując, że prognozy zysków zostały pokonane o 6,5% dla 25% spółek, które już opublikowały swoje wyniki (pod względem kapitalizacji rynkowej0. Dodatkowo prawie trzy czwarte spółek pokonało swoje najniższe wytyczne dotyczące zysków. Teoretycznie wygląda wszystko pozytywnie, ale warto mieć na uwadze dalsze spowolnienie gospodarki oraz zanikający efekt obniżki podatków.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na dwie spółki z Wall Street. Pierwszą z nich jest Caterpillar, który będzie publikował swoje wyniki w środę. Jest to spółka produkująca sprzęt budowlany oraz górniczy, wobec czego zachowanie się tej spółki pod względem cenowym oraz wyników pokazuje czego z kolei oczekiwać ze strony gospodarki. Spółka ta traci dzisiaj 0,45%. Z drugiej strony warto wspomnieć o Disneyu. Spółka zyskuje 0,7% po tym jak poinformowała, że „Król Lew” miał piąte najlepsze otwarcie w kinach w tym roku, natomiast ostatnia część „Avengers” stała się najbardziej kasowym filmem wszechczasów.

Sytuacja na rynkach wygląda całkiem pozytywnie. W Europie na większości indeksów widać umiarkowane wzrosty. To samo ma miejsce w przypadku Wall Street, gdzie jedynym wyjątkiem jest DJIA. Niestety na GPW nie widać zbyt wielu pozytywów. W odwrocie znajduje się WIG20 tracąc 0,2%, choć z drugiej strony zyskują spółki średnie.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót