Komentarz giełdowy: Próba odbicia na rynku akcji w Europie

19:10 26 lutego 2020

Dzisiejsza sesja na rynku akcji ponownie rozpoczęła się w panicznych nastrojach. Indeksy giełdowe w Europie wystartowały od kontynuacji spadków. Niemniej po godzinie 10:00 uaktywnili się kupujący, co doprowadziło do dynamicznego odbicia. Ostatecznie sesja na Starym Kontynencie zakończyła się w mieszanych nastrojach, niemiecki DAX zamknął dzień wynikiem na poziomie -0,14, podczas gdy francuski CAC40 zyskał 0,10%. Najmocniejsze odbicie było widać we Włoszech, gdzie indeks FTSE MIB zyskał aż 1,44%. Z kolei dzień na GPW zakończył się na wyraźnym minusie. Indeks WIG20 co prawda próbował iść w ślady zagranicznych sąsiadów i odbijał po południu, jednak ostatecznie stracił 0,6%. 

Pomimo, że kontrakty na amerykańskie indeksy znajdowały się o poranku na sporym minusie, tak przed startem sesji w Stanach Zjednoczonych zdołały wyjść na plus, co udało się dzięki dobrej końcówce w Europie. Po otwarciu notowań za oceanem indeksy w USA próbują wspinać się na wyższe poziomy, jednak już po godzinie 18:00 widać reakcję sprzedających. Do końca dnia jeszcze bardzo dużo czasu, dlatego też nie należy zbyt szybko ulegać euforii. Dynamiczne ruchy z jakimi mieliśmy do czynienia od początku tego tygodnia mogą się utrzymywać. To, że indeksy w Europie próbowały odbijać, wcale nie oznacza że to koniec spadków. Dużo będzie zależało od tego jak zakończy się dzisiejsza sesja w USA. Jeżeli inwestorzy nie zdołają kontynuować zapoczątkowanego dziś po godzinie 10:00 ruchu w górę, niewykluczone jest wybicie kolejnych lokalnych minimów. Warto dodać, że dziś na godzinę 23:00 (polskiego czasu), Donald Trump zaplanował konferencję prasową. Odbędzie się ona w Białym Domu i zostanie poświęcona tematowi koronawirusa. Z racji faktu, że wydarzenie będzie miało miejsce po zamknięciu rynków, możliwe jest wystąpienie sporych luk otwarcia.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych
XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót