Komentarz giełdowy - Szykuje się dobry sezon wyników

18:51 16 kwietnia 2021

Ostatnie dane wskazują na to, że marzec był naprawdę bardzo dobrym miesiącem w Stanach Zjednoczonych. Dodając do tego przeprowadzane szczepienia można odnieść wrażenie, że pierwszy kwartał tego roku wypadł świetnie pod względem wyników finansowych spółek. Tak jest przynajmniej w przypadku banków. Czy można oczekiwać całego dobrego sezonu wyników?

Warto wskazać, że za nami publikacje największych banków w Stanach Zjednoczonych. W zdecydowanej większości przypadków banki zaskakiwały zarówno pod względem zysków jak i przychodów. Duża część zysków to efekt odwiązywania wcześniejszych rezerw związanych z pandemią. Z drugiej strony banki zaangażowane w handel na rynkach finansowych mają się zdecydowanie lepiej, w szczególności w porównaniu do tych, których biznesy są oparte w dużej mierze na marży odsetkowej. Nawet w tym wypadku te banki nie mają zbyt dużo powodów do narzekania, gdyż patrząc na zachowanie rentowności w minionym kwartale widać, że rynkowe stopy procentowe poszły wyraźnie do góry. Warto wspomnieć o wynikach banku Morgan Stanley, którego kwartalne zyski wzrosły o 150%! Z drugiej jednak strony w raporcie bank wskazuje, że musi zapisać stratę na poziomie niemal 1 miliarda dolarów w związku z upadkiem funduszu hedgingowego Archegos Capital.

Banki miały się dobrze i indeks Dow Jones wyszedł na nowe historyczne szczyty. Ta sama sytuacja miała miejsce również w przypadku S&P 500 czy Nasdaqa. Niemniej warto wspomnieć o tym, że Fed daje powody rynkom do kupowania bez opamiętania. Wczorajsze wypowiedzi bankierów wskazują na to, że bank centralny nie zamierza studzić gospodarki przed ewentualnym przegrzaniem. Oczywiście takie słowa budzą potencjalny niepokój, dlatego niektórzy bardziej uważni inwestorzy powinni zapiąć pasy. Z drugiej strony mamy przed sobą jeszcze wiele potencjalnie dobrych wydarzeń, jak otwieranie globalnej gospodarki, co może wpłynąć na to, że S&P 500 nie zatrzyma się w okolicach 4200 czy 4300 punktów, tylko w zasięgu tygodni zamelduje się na astronomicznym poziomie 5000 punktów.

Na ten moment wzrosty na Wall Street wyglądają na umiarkowane. Traci Russell 2000. Z drugiej jednak strony jesteśmy po bardzo dobrej sesji w Europie, gdzie DAX po wzroście powyżej 1,3% zameldował się na nowych historycznych szczytach. Z drugiej strony w Europie zdecydowanie negatywnie odstawał WIG20, który stracił 0,35%. Inwestorom nie spodobały się wyniki finansowe CD Projekt, który tracił po publikacji raportu finansowego.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót