Komentarz giełdowy – Tak źle nie było od dawna

16:11 27 września 2023

Na rynkach nie dzieje się zbyt dobrze. Fed nie dostarczył oczekiwanej ulgi w postaci oficjalnego zakończenia podwyżek, pojawiły się obawy o zawieszenie prac rządu w USA, nadmierne zadłużenie i ogromne odsetki, a co gorsza obawy o ponowny powrót inflacji, za czym stoi obecny mocny wzrost cen ropy. Czy jest to jedynie korekta i dostosowanie sytuacji na koniec kwartału czy jednak rozpoczęcie nowego rozdziału na rynkach finansowych w tym roku?

S&P 500 od decyzji Fed traci już ok. 6%, a od tegorocznego szczytu jest to spadek o 7%. Daleko jest do wejścia indeksu w rynek niedźwiedzia, ale tak dużych i regularnych spadków nie obserwowaliśmy od ponad roku. Nasdaq jest z kolei ok. 8% niższy od tegorocznych lipcowych szczytów, a DAX od historycznych szczytów z sierpnia tego roku traci podobnie jak Nasdaq, niemal 8%. Zdecydowanie gorzej jest z kolei na polskim rynku – tu WIG20 traci od szczytu niemal 12%, choć trzeba przyznać, że jest to związane z wieloma czynnikami. W WIG20 mamy duży udział spółek Skarbu Państwa, które nie mają się najlepiej przed wyborami, a dodatkowo ostatnie cięcia stóp procentowych i obietnice wakacji kredytowych nie sprzyjały sektorowi bankowemu, który ma wciąż bardzo duży udział w najważniejszym indeksie w Polsce. Jak widać nie ma obecnie dobrych nastrojów na rynku i trudno doszukać się ewentualnego wydarzenia, które mogłoby zmienić scenariusz na dalszą część tego roku. Oczywiście moglibyśmy oczekiwać oficjalnego zakończenia podwyżek ze strony Fed, ale teraz kiedy ponownie mamy groźbę powrotu wyższej inflacji, trudno będzie uzyskać taką deklarację ze strony najważniejszego banku centralnego na świecie. Z pewnością remedium dla rynku mogłoby nadejść ze strony spadku cen ropy – to możliwe byłoby w przypadku wyższej produkcji ze strony kartelu OPEC+ lub recesji, która ograniczyłaby popyt. Z drugiej strony sama recesja jest oczywiście negatywna dla rynku akcji. Do tego musimy dodać również dalej mocno rosnący dług w USA i znaczne obciążenie budżetu rosnącymi odsetkami. To wszystko powoduje, że przyszłość rynku akcji w tym roku nie wygląda najlepiej.

Oczywiście w pewnym momencie sami inwestorzy mogą stwierdzić, że jest już na tyle tanio, że akcje ponownie staną się atrakcyjne. Dodatkowo warto zauważyć, że mamy koniec kwartału, dlatego część spadków może być wiązania z bilansowaniem się rynku. Czy jednak od 1 października sytuacja się zmieni? O tym dowiemy się już po weekendzie.

Dzisiaj WIG20 zamyka się stratą na poziomie 1,53%. Po 17:00 DAX tracił 0,35%, a po niezłym początku sesji w USA, główne indeksy powracają do spadków. S&P 500 traci 0,1%, a Nasdaq jest jeszcze minimalnie na plusie 0,1%. Dobrze radzi sobie Russell 2000 skupiający najmniejsze spółki, który zyskuje 1,05%.

 

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata