Komentarz rynkowy: Koronawirus

11:54 12 października 2020
  • Sytuacja pandemiczna wcale się nie poprawia - w weekend zgłoszono prawie milion nowych przypadków. Kilka krajów europejskich zgłosiło nowe rekordowe wzrosty liczby nowych infekcji w ciągu ostatnich kilku dni. Wiele rządów planuje wprowadzić dodatkowe ograniczenia, aby powstrzymać rosnącą liczbę nowych zakażeń COVID-19.
Wczoraj zgłoszono 277 994 nowych przypadków koronawirusa. Jednak poniedziałkowy odczyt jest zwykle niższy, ponieważ w niedziele przeprowadza się mniej testów. Tymczasem średnia z ostatnich 7 dni wynosi obecnie 324 001. Źródło: Worldometers
 
  • Wielka Brytania zgłosiła w niedzielę 12 872 nowych przypadków i oficjalnie zarejestrowała do tej pory 42 825 zgonów. Rząd nałoży trzypoziomowy system dalszych ograniczeń, który będzie obejmował zamykanie barów, siłowni, kasyn i bukmacherów w niektórych obszarach objętych „bardzo wysokim” poziomem wzrostu nowych infekcji, prawdopodobnie w północnej Anglii, podały brytyjskie media.
  • Francja zarejestrowała w sobotę rekordową liczbę 26 896 nowych przypadków. Francuski premier Jean Castex powiedział w poniedziałek, że nie wyklucza wprowadzenia lokalnych blokad we Francji z powodu wzrostu liczby nowych infekcji.
  • Włochy zgłosiły wczoraj 5456 nowych infekcji. Kraj przygotowuje nowe ogólnokrajowe ograniczenia w odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa, powiedział w niedzielę minister zdrowia Roberto Speranza, w tym proponowany zakaz imprez prywatnych, obejmujących zarówno dzieci, jak i dorosłych, podczas gdy Rzym planuje również ograniczenie działalności barów i restauracji.
  • W Brazylii zarejestrowano 559 nowych zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin i 26 749 nowych przypadków, podało Ministerstwo Zdrowia w sobotę. Do tej pory w Brazylii owano 5 082 637  potwierdzonych przypadków COVID-19 oraz 150 198 zgonów.
  • Ministerstwo zdrowia podało, że liczba przypadków koronawirusa w Indiach osiągnęła 7,12 miliona w poniedziałek, z czego 66 732 nowych infekcji zgłoszono w ciągu ostatnich 24 godzin.
  • Holandia zgłosiła w sobotę nowy rekord 6499  przypadków koronawirusa. Rząd ostrzegł, że nowe ograniczenia będą musiały zostać wprowadzone w całym kraju, jeśli liczba infekcji i hospitalizacji nie spadnie.
  • Stany Zjednoczone zgłosiły w piątek ponad 58 000 zakażeń nowym koronawirusem, co jest najwyższym poziomem od ostatnich dwóch miesięcy. Tymczasem liczba hospitalizacji na Środkowym Zachodzie utrzymuje się na rekordowych poziomach już piąty dzień z rzędu, według analizy Reutersa.
  • Liczba nowych infekcji koronawirusa w Rosji wzrosła w sobotę o 12 846, co stanowi nowy dzienny rekord począwszy od momentu wybuchu pandemii, zwiększając ogólną liczbę zakażeń do 1 285 084.

Pandemia nadal szaleje w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, gorących punktach w Europie i w dużych gospodarkach wschodzących, w tym w Indiach i Brazylii. Źródło: Financial Times

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót