Komentarz rynkowy: Koronawirus

17:14 26 maja 2020
• Całkowita liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa przekroczyła 5,62 miliona, z czego ponad 348 000 osób zmarło, a ponad 2,39 miliona wyzdrowiało.
• USA pozostają epicentrum choroby z ponad 1,70 mln przypadków. Brazylia wyprzedziła Rosję i jest obecnie drugim krajem najbardziej dotkniętym przez pandemie. W kraju odnotowano ponad 376 000 infekcji.
• Ilość nowych przypadków zgłaszanych każdego dnia pozostaje wysoka. Eksperci WHO ostrzegli, że możemy zmierzać do drugiego szczytu pierwszej fali infekcji.
W poniedziałek zgłoszono 89 812 nowych przypadków. Wczorajszy odczyt znajduje sie poniżej 7-dniowej średniej, która obecnie wynosi 99 449. Źródło: Worldometers

• Syria zgłosiła w poniedziałek 20 nowych przypadków koronawirusa,  co stanowi największy jak dotąd jednodniowy przyrost. Ministerstwo zdrowia podało, że w rozdartym wojną kraju odnotowano 106 zakażeń i cztery zgony, a liczba nowych przypadków wzrosła w ostatnich dniach po tym jak wielu Syryjczyków wróciło z zagranicy. Minister zdrowia Nizar Yazigi powiedział w zeszłym tygodniu, że „przymusowe i niesprawiedliwe” sankcje, które zostaly wprowadzone przez zachodnie panstwa, uderzają w usługi medyczne potrzebne do zwalaczania z koronawirusem i wezwał do ich usunięcia.

Chociaż liczba nowych przypadków spada w wielu krajach, wciąż rośnie w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowej i Afryce. Źródło: Financial Times

 

• USA są krajem o największej liczbie zgonów spowodowanych koronawirusem - ponad 99 tys. Natomiast Wielka Brytania, Włochy, Francja i Hiszpania są najbardziej dotkniętymi krajami europejskimi
Wczoraj 1179 osób zmarło z powodu koronawirusa, co jest najniższym odczytem od połowy marca. Poniedziałkowe znajdują się poniżej 7-dniowej średniej, która obecnie wynosi 3949. Źródło: Worldometers

•  Po raz pierwszy liczba zgonów z powodu koronawirusa w Brazylii była wyższa niż liczba ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych - według danych ministerstwa zdrowia. Brazylia zarejestrowała 807 zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zmarło 620 osób.
• Urząd ds. Statystyki  podał, iż na dzien 15 maja w Anglii i Walii 42 173 osób zmarło  z podejrzeniem COVID-19. To zwiększyłoby liczbę ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii do 47 343. Dane te obejmują wcześniejsze raporty ze Szkocji, Irlandii Północnej oraz niedawne zgony w szpitalach w Anglii.
• Urzędnicy  Ministerstwa Zdrowia Meksyku zgłosili  do tej pory 7633 zgonów w całym kraju, z czego 1 655 ofiar zamieszkiwało w  stolicy Mexico City. Ministerstwo twierdzi, iż dokładna liczba ofiar śmiertelnych jest wyższa, ale trudna do oszacowania ze względu na niską liczbę przeprowadzonych testów.
Dzienna liczba zgonów wydaje się przyspieszać w Afryce, Ameryce Łacińskiej i niektórych krajach azjatyckich. W Europie Wielka Brytania odnotowała największą liczbę zgonów spowodowanych przez wirusa. W międzyczasie liczba ofiar śmiertelnych w USA zbliża się do 100 000. Źródło: Financial Times

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót