Komentarz walutowy: Banki centralne utrzymują jastrzębie stanowisko

11:46 16 grudnia 2022

 

W środę Fed zdecydował o 50 punktowej podwyżce stóp procentowych, z kolei wczoraj tego samego ruchu dokonały BoE i EBC. O ile sam fakt podniesienia stóp o 50 punktów bazowych nie był dla uczestników rynku zaskoczeniem, tak słowa prezes EBC - Christine Lagarde już tak. Szefowa banku powiedziała, że następnym posiedzeniu należy spodziewać się kolejnej podwyżki o 50 punktów bazowych, a także podobnego ruchu na kolejnym i jeszcze następnym posiedzeniu. Walka z inflacją jest więc teraz celem numer jeden, zarówno dla Fed, jak i EBC. Christine Lagarde dała jasno do zrozumienia, że pomimo ryzyka dla wzrostu gospodarczego, EBC będzie dalej podwyższał stopy. Ponadto zapowiedziana została redukcja bilansu, która ma wystartować od marca 2023 roku. Lagarde jasno zakomunikowała, że na ten moment nie można liczyć na tzw. pivot. Jastrzębie stanowisko EBC przełożyło się na potężne spadki na europejskich indeksach giełdowych, a także na chwilowe umocnienie euro.

W pierwszej reakcji po publikacji komunikatu EBC główna para walutowa ruszyła wyraźnie w górę, wychodząc nawet powyżej poziomu 1,0700. Ruch ten okazał się jednak nietrwały i szybko doszło do cofnięcia. Ostatecznie cały ruch w górę spowodowany komunikatem banku centralnego został wymazany, a dzień zakończył się na wysokości poziomów sprzed ogłoszenia decyzji o poziomie stóp procentowych. Co dalej z EURUSD? Patrząc na wykres pod kątem analizy technicznej, kluczowym wsparciem na dziś jest strefa przy 1,0600, która także wczoraj działała jako istotna podpora dla kupujących. Wydaje się, że dopóki cena nie złamie się poniżej, bazowym scenariuszem jest dalszy ruch wzrostowy. Oporem pozostają wczorajsze maksima, tuż powyżej 1,0700. 

Nieco odmienną sytuację obserwowaliśmy wczoraj na funcie brytyjskim. Pomimo, że Bank Anglii podniósł także stopy o 50 punktów bazowych, to reakcja na GBP była odwrotna, do tej którą widzieliśmy na EUR. Powodem przeceny brytyjskiej waluty był fakt, że dwóch członków banku centralnego opowiedziało się za utrzymaniem stóp, co stawia pod znakiem zapytania kolejne podwyżki. Dziś o poranku para GBPUSD złamała wsparcie przy 1,2180, co w teorii otwiera drogę nawet do rejonów 1,1900. 

Jeśli chodzi o dzisiejszy kalendarz, o poranku poznaliśmy wstępne dane PMI dla usług i przemysłu za grudzień z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które wypadły mieszanie. Po południu poznamy także odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że najważniejsze w tym tygodniu za nami, przez co niewykluczone jest kontynuacja wczorajszego sentymentu. Patrząc na złotego, w piątek o poranku nie widać jasnego kierunku. Nasza krajowa waluta osłabia się 0,3% względem dolara, a także traci około 0,1% w ujęciu do franka i euro. PLN umacnia się jedynie do funta brytyjskiego, jednak skala ruchu sięga tutaj zaledwie 0,2%. Aktualnie za dolara trzeba zapłacić 4,4205 zł, za euro 4,6958 zł, za franka 4,7563 zł, a za funta 5,3613 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót