Komentarz walutowy – co dalej z koniunkturą w Europie?

09:25 15 kwietnia 2019

Świąteczny tydzień przyniesie jedno bardzo wyczekiwane wydarzenie. W czwartek opublikowane zostaną wstępne indeksy koniunktury, w tym ten, który wywołał w marcu przerażenie perspektywą recesji w niemieckim przemyśle. Nieco na bok usuwa się temat Breixtu, nadal niezakończone są rozmowy handlowe z Chinami.

Jak na razie nastroje na rynkach są niezmiennie dobre. Amerykański indeks S&P500 jest już niecałe 2% od ustanowionych w ubiegłym roku historycznych maksimów, a to oznacza, że 20% przecena z ostatniego kwartału minionego roku została odrobiona niemal w całości. Choć kwestie konfliktów handlowych nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, zaś większość pytań o spowolnienie gospodarcze nadal nie ma odpowiedzi, rynki przyjmują optymistyczny scenariusz. W piątek jednym z zasadniczych powodów ku temu były dane z Chin. Nawet nie te opisujące handel, które wskazały na odbicie eksportu (przy jednocześnie bardzo słabym imporcie), ale przede wszystkim dane o nowych kredytach. Łącznie w pierwszym kwartale wartość udzielonych nowych kredytów była najwyższa w historii. Choć Pekin wielokrotnie zarzekał się, że podejmuje próby ograniczenia dźwigni finansowej w gospodarce w obawie przed krachem, spowolnienie z drugiej połowy ubiegłego roku w połączeniu z napięciami handlowymi najwyraźniej wywołało obawy u decydentów, prowokując decyzje o ponownym wsparciu gospodarki kredytem. To oczywiście bardzo ryzykowny ruch mając na uwadze skalę zadłużenia sektora prywatnego w Chinach, jednak na ten moment dla inwestorów liczy się nadzieja na uniknięcie większego spowolnienia.

W tym tygodniu rynki żyć będą dwoma tematami – danymi o koniunkturze oraz wynikami spółek w USA. Niespełna miesiąc temu indeks PMI pokazał pogorszenie koniunktury w niemieckim przemyśle do recesyjnych poziomów, wywołując obawy o światowe spowolnienia. Jednak część innych indeksów koniunktury za marzec pokazała poprawę (szczególnie w Chinach) i inwestorzy mają nadzieję, że najgorsze również jest już za niemiecką gospodarką. Dane za kwiecień poznamy w czwartek, będą to raporty nie tylko z Niemiec, ale też z całej strefy euro, Japonii (dla przemysłu) oraz USA, ale raport z niemieckiego przemysłu będzie wyczekiwany najbardziej. Sezon wyników kwartalnych w USA zaczął się dobrze – spółki finansowe korzystają na wyższych stopach procentowych, a to właśnie one raportują jako pierwsze. Inwestorzy szczególnie będą przyglądać się jednak spółkom technologicznym, to one były motorem hossy z ostatnich lat. Rynek wycenia dość agresywnie wzrost zysków w kolejnych kwartałach, co może być dość trudne do osiągnięcia, jeśli światowa gospodarka będzie zwalniać.

Dziś w kalendarzu indeks aktywności w rejonie Nowego Jorku – istotny o tyle, że jest to pierwszy raport o koniunkturze w USA za kwiecień. Zostanie on opublikowany o 14:30. Złoty w ostatnich dniach korzystał na dobrych nastrojach i słabszym dolarze. Dziś rano również zyskuje względem amerykańskiej waluty. O godzinie 9:20 dolar kosztuje 3,7811 złotego, euro 4,2795 złotego, frank 3,7768 złotego, zaś funt 4,9514 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót