Komentarz walutowy – gorący początek grudnia

10:23 6 grudnia 2019

Pierwszy tydzień grudnia na rynkach z pewnością nie jest nudny. Mnóstwo danych, geopolityka, OPEC i duże ruchy notowań. Dużo dzieje się też na GPW. Piątek zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco.

Grudzień rozpoczął się od nerwowych ruchów na globalnych giełdach po zapowiedzi przywrócenia ceł na import stali i aluminium przez USA na Brazylię i Argentynę i przede wszystkim po sugestiach Donalda Trumpa, że być może porozumienie z Chinami zostanie zawarte dopiero po wyborach. Na globalnych giełdach sytuacja nieco się ustabilizowała, ale za to tempa nabrały ruchy na rynku walutowym. W tym tygodniu jak na razie rozczarowały wszystkie ważniejsze dane z USA. Bardzo słabo wypadł raport ADP, spadek odnotowały bardzo ważne indeksy aktywności ISM. Wszystko zatem potwierdza nasze oczekiwania z pierwszej połowy roku, że gospodarka USA z pewnym opóźnieniem odczuwa globalne zawirowania. W tej sytuacji nie ma powodu, aby dolar pozostawał tak mocny, jak w ostatnich latach i faktycznie amerykańska waluta mocno traci. Na drugim biegunie jest silnie zwyżkujący funt (wybory w Wielkiej Brytanii już za tydzień!), ale zyskują też euro i polski złoty. Dziś czeka nas bardzo ważny raport z rynku pracy (14:30). Jeśli i on rozczaruje, przecena dolara może nabrać rozpędu.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest decyzja OPEC. Sporo mówi się o głębszych cięciach produkcji, na których bardzo zależy Arabii Saudyjskiej, próbującej pozyskać jak najwięcej środków ze sprzedaży Aramco. Taka decyzja oznaczałaby też prawdopodobnie wyższe ceny ropy w przyszłym roku (a przynajmniej powstrzymanie ich spadku), co z kolei ma niebagatelne znaczenie dla perspektyw inflacji na świecie. Dla cen ropy bardzo ważne będzie też to, jak do ewentualnych cięć ustosunkuje się Rosja.

Na krajowym rynku wszystkie oczy zwrócone są na Orlen, który zapowiedział wezwanie na Energę, w w efekcie czego akcje tracą na piątkowym otwarciu 10%, a WIG20 jest bardzo blisko tegorocznego dołka i to w momencie, gdy Wall Street jest nadal w pobliżu tegorocznych maksimów. Nie ma to jednak większego wpływu na złotego. O 9:20 dolar kosztuje 3,8482 złotego, euro 4,2747 złotego, frank 3,9003 złotego, zaś funt 5,0594 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót