Komentarz walutowy – trudne chwile przed złotym?

08:32 19 maja 2022

We wczorajszym komentarzu pisałem o tym, że dość dynamiczna poprawa sentymentu na rynkach była głównie ulgą po tym, jak rynek przetrwał turbulencje na kryptowalutach. Nic nie zmieniło się natomiast w fundamentach szerokiego rynku, o czym inwestorzy przekonali się podczas wczorajszej sesji na Wall Street.

Środa zapowiadała się dość spokojnie, bo w kalendarzu brakowało istotnych publikacji. Można powiedzieć wręcz, że rynek dobrze przyjął wtorkowe wystąpienie szefa Fed, który ostrzegał przed przyspieszeniem działań, jeśli inflacja nie będzie spadać. Krach na Lunie w ubiegłym tygodniu wziął wielu uczestników rynku z zaskoczenia, a ponieważ krypto to dla wielu nadal temat tabu, nie wiedziano czego generalnie oczekiwać. To, że problem nie rozlał się szeroko przyjęto za dobrą monetę. Natomiast to nie krypto co do zasady jest problemem, z którym rynki mierzą się w tym roku – kryptowaluty (mocno skorelowane z innymi ryzykownymi aktywami) po prostu dostają rykoszetem. Głównym problemem są drastycznie pogarszające się perspektywy makro i towarzyszące im rosnące oczekiwania na zacieśnienie pieniężne, a na dokładkę kolejne niespodzianki z Chin. W tym ostatnim wątku należy wskazać na słabe wyniki spółki Cisco (wczoraj po sesji), której kwartał obejmował już miesiąc kwiecień i właśnie sytuacją w Chinach zarząd Cisco tłumaczy znaczne pogorszenie wyników jak i perspektyw. Podsumowując, rynki muszą najpierw zobaczyć szansę na taki spadek inflacji, który pozwoli Fed zacząć komunikować koniec albo przynajmniej spowolnienie zacieśnienia.

Brutalna sesja na Wall Street, negująca niemal całość odbicia, nie wróży niczego dobrego dla złotego, który na razie jest stabilny. Z odwetem naszej walucie mogłoby przyjść EBC. Z tego kierunku słyszymy ostatnio głosy o zbliżającej się podwyżce stóp, a dziś opublikowany będzie protokół z ostatniego posiedzenia (na którym jednak trudno dostrzec jasnych sygnałów zacieśnienia). Silniejsze euro pomogłoby wszystkim walutom naszego regionu. Na razie jednak EURUSD pozostaje w mocnym trendzie spadkowym, a pogorszenie globalnych nastrojów rodzi ryzyko osłabienia złotego.

Dziś w kalendarzu przede wszystkim właśnie minutes EBC (13:30), ale także indeks Fed z Filadelfii, dane o nowych bezrobotnych w USA (obydwa 14:30) i dane o sprzedaży domów w USA (16:00). O 8:30 euro kosztuje 4,6536 złotego, dolar 4,4376 złotego, frank 4,5008 złotego, zaś funt 5,4851 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót