Komentarz walutowy – wszystkie oczy zwrócone na funta

08:43 12 marca 2019

W ostatnim czasie odpoczęliśmy nieco od tematu Brexitu, ale w tym tygodniu wraca on ze zdwojoną siłą. Do rozwodu zostały mniej niż trzy tygodnie, przynajmniej w teorii. Po wczorajszych negocjacjach dziś pora na ważne głosowanie.

Wczoraj funt zdrożał o ok. 11 groszy i w pewnym momencie notowany był już powyżej 5,06 złotego. Tak drogiego funta nie widzieliśmy od końca kwietnia minionego roku. Za tak mocnym ruchem stały doniesienia o dodatkowych prawnych zapisach w umowie rozwodowej, dotyczących granicy z Irlandią, punktu spornego numer jeden dla brytyjskich polityków. Przypomnijmy, że porozumienie rozwodowe przedstawione przez premier Theresę May zostało już wcześniej odrzucone przez parlament ogromną większością głosów. Powód to właśnie konieczność pozostania w unii celnej z UE na bliżej nieokreślony okres w celu utrzymania otwartej granicy z Irlandią. Temu pierwszemu sprzeciwiają się zwolennicy Brexitu, tego drugiego domagają się posłowie z Irlandii Płn., stanowiący niewielką, ale kluczową grupę poparcie dla rządu. Jeszcze wczoraj rano wydawało się, że May poniesie kolejną sromotną klęskę w dzisiejszym głosowaniu lub – co gorsza, kolejny raz z niego się wycofa, zbliżając nas do daty twardego wyjścia z UE. Teraz szanse May wzrosły, choć trudno powiedzieć jak bardzo. Wczorajsze porozumienie z Junckerem nie określa przecież na sztywno, kiedy Brytyjczycy unię celną mieliby opuścić, a przecież dla zwolenników Brexitu to właśnie możliwość negocjowania własnych umów handlowych jest jednym z kluczowych symboli niezależności.

Nawet jednak, jeśli May głosowanie przegra, nie musi oznaczać to katastrofy. W takiej sytuacji zapewne jutro głosowany byłoby wniosek o wyjście z UE bez porozumienia, który niemal na pewno zostałby odrzucony. W następnej kolejności – nie później niż w czwartek, mielibyśmy głosowanie nad wydłużeniem Artykułu 50, czyli czasu na negocjacje. Na to musiałaby zgodzić się też UE, ale pewnie to nie byłoby problemem. Jeśli skala ewentualnej porażki May nie będzie duża, rynek mimo wszystko może postrzegać to jako znaczne zmniejszenie ryzyka twardego Brexitu, a to oczywiście byłby najgorszy scenariusz dla funta.

Głosowania w Izbie Gmin należałoby spodziewać się w okolicach godziny 20:00. Zostanie ono poprzedzone debatą, także zapowiada się gorący dzień dla brytyjskiej waluty, szczególnie, że o 10:30 mieć będziemy też publikację lokalnych danych o produkcji i bilansie handlowym. W USA o 14:30 poznamy dane o inflacji. Wczorajsza publikacja styczniowych danych o sprzedaży detalicznej była lepsza od oczekiwań, jednak grudniowe dane zostały wyraźnie zrewidowane w dół i ogólnie obraz konsumenta nadal nie wygląda najlepiej. Mimo to, dolar pozostaje dość mocny. O godzinie 8:40 euro kosztuje 4,3002 złotego, dolar 3,8181 złotego, frank 3,7782 złotego, zaś funt 5,0533 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót