Krypto Newsletter: Czy Ethereum Classic przełamie trend spadkowy?

14:36 6 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Ruch boczny przejmuje stery na rynku kryptowalut 
  • Ethereum Classic na granicy linii trendu spadkowego
  • BitFlyer wprowadza nową usługę “instant buy”

Kolejny tydzień powoli zbliża się ku końcowi, a inwestorzy po raz kolejny nie mają wystarczających wskazówek co do przyszłego kierunku cenowego najważniejszych walut cyfrowych. Wydaje się, że brak istotnycwh informacji ze świata wirtualnych aktywów, a także skupienie inwestorów na toczących się wciąż negocjacjach handlowych między dwoma największymi gospodarkami na świecie, spowodowało mocną stagnację na rynku kryptowalut. Co ciekawe, pomimo powyższych niepewności nie odnotowaliśmy znaczącego ubytku w kapitalizacji całego rynku krypto, co w pewnym sensie może utwierdzać nas w przekonaniu, iż cześć inwestorów traktuje niektóre kryptowaluty jako bezpieczną przystań. Aktualnie, większość cyfrowych walut znajduje się w konsolidacji, choć niektóre z nich wyglądają bardzo interesująco pod względem analizy technicznej. Można również odnieść wrażenie, że większość inwestorów skupionych na “altcoinach” czeka na kluczowy kierunek wyznaczony przez Bitcoina. 

Ethereum Classic

 

 

Źródło: xStation5

Patrząc technicznie na wykres ETC, możemy zauważyć że kurs altcoina znajduje się aktualnie w okolicy linii trendu spadkowego, a także krótkoterminowego oporu na pułapie 3,735 USD. W ostatnim czasie widać było ograniczoną zmienność na kryptowalucie, ale ostatnie wybicie z kanału trendowego może teoretycznie zwiastować zwiększenie się zmienności. Jeśli taki scenariusz faktycznie zrealizuje się, pierwszym silnym oporem dla ceny może stać się zakres strefy 3,805-3,84 USD. W przypadku dalszej dominacji byków, możemy być świadkami testu poziomu 3,93$. Jeśli jednak to niedźwiedzie przejmą kontrolę, ważną strefą może okazać się pułap 3,63 USD (górna granica strefy wsparcia), na którym w przeszłości byliśmy świadkami wielu reakcji cenowych. Jeśli zostanie ona przełamana, cena może szukać wsparcia na dolnym ograniczeniu kanału spadkowego.  

Cardano/BTC

 

Źródło: xStation5

Kurs ADA/BTC od końca zeszłego tygodnia utrzymuje się w trendzie spadkowym. Wydaje się, że stagnacja na rynku krypto, dopadła również i tę parę kryptowalutową. Po teście górnej granicy struktury Overbalance przez stronę popytową, wszystko wskazywało na to, że kurs zgodnie z metodologią, przełamie dolne ograniczenie i przedłuży dalszy ruch w kierunku południowym. Jednakże długoterminowy opór cenowy zanegował taki scenariusz. Warto zauważyć, że 50 dniowa średnia krocząca (czerwona linia), również może przyczyniać się do ograniczenia jakichkolwiek ruchów. Jeśli jednak powyższą krótkoterminową konsolidację przełamie strona popytowa, pierwszym oporem dla ceny może być pułap 0,052 (dolne ograniczenie struktury Overbalance). W przypadku kontynuacji trendu spadkowego, pierwszym silnym wsparciem dla ceny może stać się poziom 0,0485. 

Wiadomości ze świata kryptowalut:

Tokijska giełda kryptowalut BitFlyer, ogłosiła wprowadzenie „Instant Buy” na swojej europejskiej platformie. Powyższa funkcja umożliwia inwestorom kupowanie kryptowalut za pomocą karty kredytowej, karty debetowej jak i lokalnych metod natychmiastowego przesyłania środków pieniężnych takich jak Sofort, iDeal i GiroPay. Warto również dodać, że takie ruchy oddziaływują na rozszerzenie swojej działalności w Europie, gdyż we wrześniu powyższa firma wprowadziła 5 nowych tokenów do europejskiej oferty.

Znany zarówno z niechęci do kryptowalut, jak i do samej technologii Blockchain - kongresmen Brad Sherman został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Podkomitetu ds. Ochrony inwestorów, przedsiębiorczości i rynków kapitałowych. Sherman publicznie manifestuje potrzebę istnienia krypto, powołując się na fakt, iż służą one głównie do prania brudnych pieniędzy i unikania podatków. Czy nad amerykańską sceną wirtualnych tokenów właśnie gromadzą się czarne chmury?

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót