Krypto newsletter: Tweety Trumpa mieszają na rynku kryptowalut

10:49 16 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Bitcoin traci po komentarzach Donalda Trumpa

  • Chiny pozbywają się nielegalnych kopalni kryptowalut
  • Ripple odwraca się w kierunku tegorocznych minimów

Trump uderza w Bitcoina

Rynek kryptowalut został uderzony z dosyć niespodziewanej strony, gdyż ze strony Donalda Trumpa. Ze względu na uwagi prezydenta Stanów Zjednoczonych, rynek kryptowalut wyraźnie cofnął od początku tego tygodnia. Co w zasadzie stwierdził Donald Trump? Na swoim koncie na Twitterze Donald Trump napisał, że „nie jest fanem Bitcoina oraz innych kryptowalut, które nie są pieniędzmi oraz ich wartość jest bardzo zmienna i bazuje na „niczym””. W dodatku zasugerował on, że nieregulowany rynek może służyć różnych nielegalnym aktywnościom. Oprócz tego, Donald Trump odniósł się do ostatnich planów Facebook’a polegających na wypuszczeniu swojej właśnej kryptowaluty o nazwie Libra. Wskazał on, że jeśli Facebook chce zacząć oferować usługi finansowe, to powinien zostać bankiem.

Patrząc na poniższy wykres warto zauważyć, że Bitcoin wyłamał się poniżej wzrostowej niebieskiej linii trendu. Ruch ten może zachęcić większą ilość sprzedających do wejścia na rynek. Z drugiej strony byki mogą być zachęcone atrakcyjnymi poziomami. Spadki Bitcoina zostały zatrzymane w okolicach 9500 USD, gdzie znajduje się ważne techniczne wsparcie.

Bitcoin wyraźnie stracił na negatywnych komentarzach Donalda Trumpa. Źródło: xStation5

Chiny chcą pozbyć się nielegalnego kopania kryptowalut

Informacja podana przez AFP wskazuje, że policja w Chinach rozpoczęła likwidację nielegalnych kopalni kryptowalut w południowych Chinach. Władze dokonały odkrycia ze względu na wysokie zużycie energii w niektórych rejonach. Policja skonfiskowała ok. 4000 urządzeń do kopania kryptowalut. W swoim raporcie chińska policja napisała, że jest to największy taki przypadek pod względem ilości ukradzionego prądu. W raporcie można przeczytać również, że w nielegalną aktywność zamieszane było ok. 20 osób. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ostatnie spore wzrosty cen na rynku kryptowalut doprowadziły również do kolejnego wzrostu aktywności kopania.

Ethereum spadł w okolice 200 USD na początku tego tygodnia, znajdując się najniżej od maja. Źródło: xStation5

Ripple kieruje się do tegorocznych dołków

Chociaż wyprzedaż na rynku kryptowalut wydaje się być wszechobecna, to jednak w przypadku Ripple’a jest ona zdecydowanie największa. Kryptowaluta spadła niemal do wartości 0,3 USD, co stanowi okolice tegorocznych minimów. Z technicznego punktu widzenia można oczekiwać wsparcia technicznego w tych poziomach. Zwykle poziomy te prowadziły do odbicia ceny lub przynajmniej do jej zamrożenia. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z powrotem dobrych nastrojów na rynku kryptowalut, Ripple z pewnością oferuje obecnie najlepszy stosunek potencjalnej zysku do ryzyka.

Ripple spadł w okolice tegorocznych minimów. Obecnie jest jedną z najsłabszych kryptowalut. Źrodło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót