馃尳Kukurydza traci 5%!

18:23 13 maja 2021

馃搲Pot臋偶ne spadki kukurydzy ze wzgl臋du na negatywne informacje popytowo-poda偶owe

Wczorajszy raport WASDE nie by艂 tak negatywny dla ziaren jak mo偶na si臋 by艂o tego spodziewa膰. USDA obni偶y艂a projekcje produkcji kukurydzy w Brazylii i zwi臋kszy艂a perspektywy importu przez Chiny. Dzisiaj pojawiaj膮 si臋 jednak nowe informacje.

  • Anulowanie niektórych dostaw do Chin w sezonie 2020/2021 oraz w mniejszym stopniu 2021/2022
  • Realizacja zysków – bardzo silne wykupienie, publikacja wielu danych, które zwi臋kszaj膮 p艂ynno艣膰
  • Conab wskazuje na produkcj臋 107 milionów ton kukurydzy w Brazylii, przy wczorajszej ocenie USDA na poziomie 102 mln ton
  • Spadek cen ropy powoduje zmniejszenie zainteresowania etanolem

Na ten moment kukurydza osi膮gn臋艂a limit zmienno艣ci, która wynosi 40 centów. Jutro ten limit prawdopodobnie zostanie zwi臋kszony. Na wykresie tygodniowym potencjalne spore obj臋cie bessy.

Najbli偶sze wa偶niejsze wsparcie to 640 centów za buszel. Spadki w limicie nie zdarza艂y si臋 przynajmniej w ostatnich kilkudziesi臋ciu miesi膮cach. Z drugiej strony mamy do czynienia z ekstremalnym wykupieniem od wielu miesi臋cy. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t