McCarthy - Pozostają pewne przeszkody przy negocjacjach limitu zadłużenia

14:42 25 maja 2023

McCarthy:

  • Negocjatorzy dokonali pewnego progresu w negocjacjach
  • Wciąż jest sporo problemów w porozumieniu dotyczącym limitu zadłużenia
  • Nie wszyscy będą szczęśliwy z kształtu porozumienia
  • McCarthy nie martwiłby się ostatnimi groźbami Fitch na temat obniżki ratingu

Dolar zyskuje w ostatnich minutach i rentowności rosną. Niemniej może to być również efekt lepszych danych z USA. 

Źródło: xStation5

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót