Mieszane dane z Australii, Trump podsyca nastroje

08:00 16 maja 2019

Podsumowanie

  • Mieszane dane z rynku pracy w Australii
  • Rynek niemal pewny obniżki stóp procentowych przez RBA do końca roku
  • Rynki akcji rosną dzięki odroczeniu ceł na europejskie samochody, jednocześnie eskalacja wojny handlowej trwa - Trump ogranicza działania chińskich firm na amerykańskim rynku

RBA pod presją

Ostatnie posiedzenie RBA oraz możliwa decyzja nt. cięcia stóp procentowych sugerują, że bank centralny przykłada dużą uwagę do kondycji rynku pracy. Jakiekolwiek gorsze dane z rynku pracy mogą istotnie wpłynąć na decyzję Banku Rezerwy Australii, co przełoży się na łagodniejszą politykę monetarną. Stąd dzisiejsze dane z Australii wprowadzają nieco niepewności odnośnie przyszłej polityki monetarnej.

Stopa partycypacji w Australii za kwiecień zbliżyła się do historycznych szczytów. Źródło: Bloomberg

Dzisiejsze odczyty pokazały wzrost zatrudnienia w kwietniu o 28,4 tys., powyżej konsensusu zakładającego 15 tys. oraz blisko ostatniej rewizji na poziomie 27,7 tys. Choć, na pierwszy rzut oka dane wydają się być zadowalające to szczegóły raportu mogą być niepokoić. Wzrost zatrudnienia nastąpił jedynie w przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat (o 34,6 tys.), w przypadku pracowników zatrudnionych na cały etat, dane wykazały spadek o 6,3 tys. Jednak tendencja dotycząca zatrudnienia w kwietniu pozostała stabilna wynosząc 5,1% r/r. Stopa bezrobocia wzrosła za kwiecień z 5,1% do 5,2% (drugi wzrost z rzędu). Gorsze dane nt. bezrobocia wydaje się kompensować stopa partycypacji, która w kwietniu zbliżyłą się do historycznych szczytów z listopada 2010 r. osiągając 65,8%. Dzisiejsze dane okazały się dość mieszane, co może wprowadzić więcej niepewności odnośnie przyszłej polityki monetarnej Australii. Przyszłe dane z rynku pracy wydają się więc być kluczowe dla przedstawicieli banku centralnego, co może wpłynąć na większą zmienność dolara australijskiego oraz rynek australijskich akcji i obligacji. Po publikacji danych, rynek wycenia obniżkę stóp procentowych w czerwcu na 50% (wzrost z 40%). Natomiast, rynek jest niemal pewny obniżki stóp procentowych do końca roku, szacując ten ruch na 90%. Po publikacji rynkowe prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu wzrosło do ponad 50% z poniżej 40%. Rynek jest prawie pewien, że RBA obniży stawki do końca roku (ponad 90% szans na taki scenariusz).

 

Australijski dolar nie zareagował znacząco na dane z rynku pracy. W obecnej chwili traci 0,2% wobec USD. Z technicznego punktu widzenia, kurs znajduje się w okolicach dolnego ograniczenia kanału. Wybicie dołem kanału może spowodować wzmożoną aktywność strony podażowej. Źródło: xStation5.

Duża zmienność rynków akcyjnych

Decyzja Donalda Trumpa o odroczeniu ceł na europejskie samochody wyraźnie pomogła rynkom akcji. Amerykańskie rynki akcyjne oraz niemiecki DAX wczorajszą sesję zamknęły powyżej otwarcia, mimo, że przez większość dnia panowała wyprzedaż. Dobre nastroje przeniosły także przeniosły się na sesje azjatycką, jednak tutaj wzrosty były ograniczone. Odłożenie decyzji ws. Ceł na europejskie samochody w czasie, bez wątpienia poprawiła nastroje inwestorów, jednak Donald Trump znowu podsycił konflikt na linii USA-Chiny. Amerykański prezydent ogłosił ,,narodowy stan nadzwyczajny’’, który da rządowi szerokie uprawnienia, aby uniemożliwić amerykańskim firmom prowadzenie interesów z zagranicznymi dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego, w tym firmie Huawei. Jest to kolejne ostrzeżenie Donalda Trumpa, które może sugerować, że porozumienie handlowe jest dalekie do osiągnięcia. Rynki reagują nerwowo, otwierając się poniżej wczorajszego zamknięcia.

US500 znajduje się w okolicach kluczowej strefy popytu, tracąc 0,3%. Kolejnym wsparciem dla ceny jest poziom 2715 pkt. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót