Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (23.09.2022)

18:30 23 września 2022

Maraton decyzji banków centralnych już za nami. Silne sygnały kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej w krajach rozwiniętych wywarły w tym tygodniu presję na aktywa ryzykowne i inwestorzy będą z niecierpliwością oczekiwać pozytywnych zmian w sferze gospodarczej. Inwestorzy będą również uważnie obserwować JPY po interwencji BoJ. W nadchodzącym tygodniu należy zwrócić szczególną uwagę na GOLD, US500 i USDJPY.

GOLD

FOMC po raz kolejny podniósł prognozy inflacyjne w swoim najnowszym zestawie projekcji. Inflacja PCE ma teraz wynieść średnio 5,4% w tym roku, w porównaniu do 5,2% w czerwcowej prognozie. Dane PCE za sierpień zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu w piątek o 14:30. Rynek oczekuje spowolnienia z 6,3 do 6,0% r/r. Oczekuje się jednak, że wskaźnik bazowy ponownie przyspieszy, tym razem z 4,6 do 4,8% r/r. Inwestujący na rynku złota będą uważnie obserwować te dane po spadku ceny metalu szlachetnego do dwuipółletniego minimum.

US500

Silny wzrost rentowności wywierał w tym tygodniu presję na globalne akcje, spychając amerykańskie indeksy w kierunku czerwcowych minimów. Rentowność oraz perspektywy gospodarcze prawdopodobnie pozostaną kluczowymi czynnikami dla akcji w nadchodzących tygodniach, a być może nawet miesiącach. Dane dotyczące zamówień na dobra trwałe w USA oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board zostaną opublikowane w najbliższy wtorek. Zaufanie konsumentów jest nadal stabilne, ale zamówienia maleją. W nadchodzącym tygodniu nie zabraknie również przemówień przedstawicieli Fed, w tym Powella w środę.

USDJPY

Japoński jen będzie uważnie obserwowany w nadchodzących dniach, a to w związku z zeszłotygodniową interwencją BoJ. Interwencje walutowe dokonywane przez BoJ w przeszłości rzadko były jednorazowym wydarzeniem, a kolejne działania również następowały po sobie. Należy jednak zauważyć, że te kolejne interwencje miały coraz mniejszy wpływ na parę walutową. W każdym razie oczekuje się, że zmienność na rynku japońskiego jena pozostanie podwyższona.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata