Otwórz konto Otwórz demo

Nagranie: Trump ponownie trzęsie rynkami - Poranna analiza rynków (11.07.18)

11:16 11 lipca 2018

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium: 

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót