Najciekawsze wykresy tygodnia: GBPUSD, AUDUSD, OIL WTI

12:17 16 lipca 2019

W ostatnim czasie na niektórych rynkach doświadczyliśmy ciekawych ruchów. W niniejszej analizie przedstawiamy najciekawsze wykresy z technicznego punktu widzenia, które wkrótce mogą przyciągnąć większą uwagę uczestników rynku.

Podsumowanie:

  • AUDUSD broni kluczowego wsparcia
  • GBPUSD kontynuuje trend spadkowy
  • Ropa WTI rośnie po napięciach w Zatoce Ormuz

Kurs funta coraz niżej

Zacznijmy od pary walutowej GBPUSD, gdzie podczas dzisiejszej sesji widzimy spore spadki. Nowy tydzień ledwo się rozpoczął, a funt traci już ponad 1%, podczas gdy ostatni zakończył się wzrostami na 0,4%. Niemniej, jak widać na poniższym screenie, poprzednia świeca tygodniowa jest pokryta w całości, w momencie pisania tej analizy kurs funta wybija nowe minima. Do tegorocznych minimów brakuje już bardzo niewiele. Trend jaki obserwujemy jest wyraźnie spadkowy, dlatego też łapanie spadającego noża nie wydaje się dobrym pomysłem. Jeżeli do końca sesji nie zobaczymy korekty, i cena pozostanie poniżej zeszłotygodniowych minimów, ruch spadkowy może się jeszcze pogłębić w następnych dniach. Patrząc na szerokie ujęcie, celem dla sprzedających w długim terminie mogą być nawet dołki z początku 2017 roku, czyli nawet okolice 1,2150. Kluczowym oporem pozostaje strefa przy 1,2700. Dopiero jej ewentualne pokonanie, będzie sygnałem do korekty wzrostowej. Tak długo jak cena znajduje się poniżej, nie ma mowy o większych wzrostach. Na taką sytuację ma oczywiście impas związany z Brexitem, jaki obserwujemy już od dłuższego czasu, a także umocnienie dolara.Kurs funta do dolara kontynuuje spadki. Źródło: xStation5

AUDUSD broni kluczowego wsparcia

Drugim poddanym analizie instrumentem jest para walutowa AUDUSD. Jeśli spojrzymy na szeroki interwał czasowy, można zauważyć obronę kluczowego wsparcia. Co prawda na razie nie można mówić o odwróceniu trendu spadkowego, jaki widzimy od początku 2018 roku, niemniej dynamika spadków wyraźnie spadła w roku obecnym. Może to więc przemawiać za większym ruchem korekcyjnym. Aby jednak do tego doszło, kurs musiałby pokonać średnią kroczącą SMA 40, od której cena obijała już w grudniu 2018 roku, a także w lutym i kwietniu 2019. Formacje świecowe z ostatnich tygodni mogą sugerować scenariusz korekcyjny, niemniej potwierdzi się on dopiero w momencie pokonania średniej. Należy także zwrócić uwagę, że aktualnie średnia z ostatnich 40 okresów wypada w rejonach mierzenia 23,6%, co wzmacnia istność oporu. Fundamentalnie, dobry wpływ na AUD może mieć złagodzenie wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami.

Kurs dolara australijskiego broni kluczowej strefy wsparcia na interwale tygodniowym. Źródło: xStation5

Ropa WTI dociera do współczynnika 61,8% Fibo

Jeśli chodzi natomiast o ropę WTI, w ostatnim tygodniu mogliśmy obserwować wyraźne wzrosty. Poprzednia spadkowa świeca W1 została w całości pokryta, co świadczy o przewadze strony popytowej. Ruch w górę na ropie jest spowodowany między innymi rosnącymi napięciami w cieśninie Ormuz, a także gorszymi danymi o zapasach z USA. Aktualnie cena reaguje na wysokości współczynnika 61,8%, który został wyznaczony na ostatniej fali spadkowej. Niemniej tendencja jest wzrostowa, dalego niewykluczony jest dalszy ruch w górę. Po pokonaniu współczynnika 61,8%, cena może się kierować nawet w okolice 64,70$, gdzie wypada kluczowa strefa oporowa. W tym miejscu znajdują się między innymi szczyty z kwietnia 2019 roku, a take minima z sierpnia i czerwca 2018 roku.

Ropa WTI kontynuuje wzrosty, docierając do współczynnika 61,8% Fibonacciego. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót