­čôł Natgas najwy┼╝ej od 7 lat ÔŁŚ

17:38 8 wrze┼Ťnia 2021

Wzmo┼╝ony popyt oraz obawy o poda┼╝ gazu ziemnego stwarzaj─ů ryzyko zimowego rajdu cenowego.

Ceny gazu ziemnego ros┼éy dzi┼Ť nawet o blisko 10%, si─Ögaj─ůc najwy┼╝szych poziomów od 2014 roku. Rajd mo┼╝e by─ç nap─Ödzany obawami o dalsz─ů poda┼╝ w trakcie zbli┼╝aj─ůcego si─Ö ma┼éymi krokami sezonu zimowego. Po pierwsze, huragan Ida w USA zmniejszy┼é przyrost zapasów gazu ziemnego, podczas gdy produkcja surowca wci─ů┼╝ pozostaje relatywnie ograniczona. Stwarza to ryzyko rajdu cenowego przed nadchodz─ůcym sezonem grzewczym.

O potencjalnych problemach informuj─ů te┼╝ osoby z kierownictwa spó┼éek energetycznych - odbicie gospodarcze prowadz─ůce do wzmo┼╝onego popytu przy jednoczesnych problemach z poda┼╝─ů mog─ů oznacza─ç trudn─ů zim─Ö i potencjalne zwy┼╝ki cen na rynkach gazu ziemnego. Pot─Ö┼╝ne zapotrzebowanie wida─ç ju┼╝ m.in. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie ceny energii elektrycznej si─Ögaj─ů rekordowych poziomów - w UK niskie pr─Ödko┼Ťci wiatru prowadz─ů do przestoju tamtejszych wiatraków, co jeszcze bardziej wzmacnia popyt na gaz ziemny. 

Dzi┼Ť po po┼éudniu ceny gazu ziemnego gwa┼étownie podskoczy┼éy, przebijaj─ůc lini─Ö poprowadzon─ů po niedawnych szczytach (interwa┼é H4). ┼╣ród┼éo: xStation5

Na interwale tygodniowym wida─ç dobrze, ┼╝e dzisiejsze dzienne maksimum (5,001) to poziom nienotowany od… 2014 roku! ┼╣ród┼éo: xStation5

Niniejszy materia┼é stanowi publikacj─Ö handlow─ů w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk├│w instrument├│w finansowych oraz zmieniaj─ůca dyrektyw─Ö 2002/92/WE i dyrektyw─Ö 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj─ůcej lub sugeruj─ůcej strategi─Ö inwestycyjn─ů w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu┼╝y─ç na rynku (rozporz─ůdzenie w sprawie nadu┼╝y─ç na rynku) oraz uchylaj─ůce dyrektyw─Ö 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz─ůdzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe┼éniaj─ůcego rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard├│w technicznych dotycz─ůcych ┼Ťrodk├│w technicznych do cel├│w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj─ůcych lub sugeruj─ůcych strategi─Ö inwestycyjn─ů oraz ujawniania interes├│w partykularnych lub wskaza┼ä konflikt├│w interes├│w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p├│┼║. zm.). Publikacja handlowa sporz─ůdzona jest z zachowaniem najwy┼╝szej staranno┼Ťci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat─Ö sporz─ůdzenia i pozbawiona jest wszelkich element├│w ocennych. Publikacja handlowa sporz─ůdzana jest bez uwzgl─Ödnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w ┼╝aden spos├│b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda┼╝y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument├│w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg├│lno┼Ťci za nabywanie lub zbywanie instrument├│w finansowych podj─Öte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt├│rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno┼Ťnie jakichkolwiek wynik├│w dotycz─ůcych instrument├│w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi─ů one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno┼Ťnie wynik├│w w przysz┼éo┼Ťci.

Przeka┼╝:
powr├│t