Ogrom danych z sesji azjatyckiej, Wall Street wczoraj nieco niżej

08:38 26 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja w Tokio przyśpiesza za kwiecień mocniej od oczekiwań, co może dobrze wróżyć przed odczytami dla całej Japonii
  • Produkcja przemysłowa z Japonii rozczarowuje, sprzedaż detaliczna zaskakuje pozytywnie za marzec
  • Kolejne dobre dane finansowe z amerykańskich spółek, Wall Street kończy jednak wczorajszą sesję niżej

Odczyty makroekonomiczne z Japonii zdominowały sesję azjatycką

Sesja azjatycka napakowana była w pełni raportami makroekonomicznymi głównie z Japonii, chociaż ważne dane opublikowała również Nowa Zelandia oraz Australia. Niemniej w przypadku Japonii obraz wydaje się być mieszany. Z jednej strony produkcja przemysłowa spadła o 0,9% m/m za marzec, co było najszybszym tempem spadku od 4 lat. Warto również wskazać, że za marzec doświadczyliśmy spadku w ujęciu rocznym na poziomie 4,6% r/r, co było drugim z rzędu spadkiem w ujęciu rocznym. Dane te kontrastują z tym, co publikuje chińska gospodarka, gdzie za marzec otrzymaliśmy spore odbicie dynamiki produkcji przemysłowej. Dane z Japonii potwierdzają również to, że nie powinniśmy oczekiwać jakiegoś przełomu w Europie.

 

 

Produkcja przemysłowa w Japonii kontynuuje spadki i dynamika roczna znajduje się najniższej od początku 2015 roku. Źródło: Macrobond, XTB

Inne odczyty były jednak lepsze. Po pierwsze inflacja w Tokio za kwiecień przyśpieszyła do 1,4% r/r z poziomu 0,9% r/r przy oczekiwaniu wzrostu do 1,1% r/r. Inflacja bazowa również oferuje pewną nadzieję dla inflacji z całej Japonii. Inflacja bazowa podskoczyła do 1,3% r/r z poziomu 1,1% r/r. Z kolei inflacja bazowa wykluczająca świeżą żywność oraz energię wzrosła do 0,9% r/r z poziomu 0,7% r/r. Te wszystkie odczyty dobrze wróżą dla odczytów dla całej Japonii (dane będą opublikowane w przeciągu 3 tygodni). Z drugiej strony, biorąc pod uwagę projekcje dotyczące inflacji opublikowane przez Bank Japonii wydaje się, że potencjalne odbicie i tak nie doprowadzi do przekroczenia celu inflacyjnego, który nie ma być osiągnięty do 2021 roku.

Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która za marzec wzrosła o 0,2% m/m oraz pobiła oczekiwania na poziomie 0% m/m. Co więcej odczyt za luty został zrewidowany do 0,4% m/m z poziomu 0,2% m/m. Warto pamiętać o tym, że tempo prywatnej konsumpcji w Japonii powinno postać solidne, biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła do 2,5% z poziomu 2,3% przy oczekiwaniu 2,4%. Niemniej i tak w dalszym ciągu jest to ekstremalnie niski poziom. Z drugiej strony wskaźnik ilości miejsc pracy do aplikacji pozostał na poziomie 1,63. Warto w tym miejscu wspomnieć, że japońskie rynki będą zamknięte do 6 maja ze względu na obchody państwowe.

 

 

 

Po nieudanej próbie przełamania konsolidacji na USDJPY, cena nieco spadła podczas czwartkowej sesji. Najbliższe ważne wsparcie wyznaczone jest przy poziomie 109,8. Źródło: xStation5

Solidne wyniki finansowe amerykańskich spółek.

Pomimo tego, że główne indeksy z Wall Street zakończyły wczorajszą sesję poniżej kreski, to jednak dane z amerykańskich spółek nie wskazują na powody do narzekania. Wyniki spółek takich jak Intel, Amazon, T-Mobile oraz Ford pobiły rynkowe oczekiwania, chociaż reakcje cenowe były już nieco inne. Największe spadki w handlu posesyjnym zaliczył Intel (ok. 7,0%), pomimo zysków powyżej rynkowych oczekiwań. EPS (non-GAAP) za pierwszy kwartał wyniósł 0,89 USD, natomiast przychody wyniosły 16,1 mld USD przy oczekiwaniu 0,87 USD oraz odpowiednio 16,01 mld USD. Spore zyski w handlu po sesji widoczne były w przypadku Forda (ok. 7,0%). EPS spółki wyniósł 0,44 USD przy oczekiwaniu na poziomie 0,26 USD. Przychody wzrosły do 40,3 mld USD przy oczekiwaniu na poziomie 37,1 mld USD. Amazon pochwalił się jednak najlepszymi wynikami pod względem zysków, pokazując EPS na poziomie 7,09 USD przy oczekiwaniu 4,67 USD. Przychody były jednak zgodne z oczekiwaniami na poziomie 59,7 mld USD.

 

 

Nasdaq osiągnął już historyczne szczyty, natomiast Dow Jones wciąż znajduje się poniżej rekordowych poziomów. Co ciekawe, DJIA jest jedynym amerykańskim indeksem, który nie zaliczył jeszcze zmaterializowanego wzrostu w tym tygodniu. Źródło: xStation5

Inne informacje:

  • Orr z RBNZ wskazuje, że jest miejsce do cięcia stop procentowych jeśli przyjdzie taka potrzeba
  • PPI za Q1 w Australii wyniosło 0,4% k/k, przy poprzednim poziomie 0,5% k/k. Ceny importowe spadły o 0,5% k/k przy oczekiwaniu wzrostu 0,4% k/k.
  • Nikkei 225 spadł o 0,2%. Shanghai Composite spadł o 0,1%.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót