馃搱 Pallad powy偶ej 3000$

16:16 30 kwietnia 2021

Cena metalu szlachetnego ro艣nie nieprzerwanie od miesi膮ca 鉂

Cena palladu kontynuuje ruch w gór臋, co mo偶na t艂umaczy膰 rosn膮cymi zak艂óceniami w dostawach, po tym jak rosyjski gigant górniczy i najwi臋kszy na 艣wiecie producent palladu - Nornickel, potwierdzi艂, 偶e zamkni臋cie kopalni z powodu powodzi prawdopodobnie spowoduje spadek produkcji. Ponadto popyt na ten metal przemys艂owy powinien rosn膮膰 z powodu odbicia gospodarczego na 艣wiecie. Dzi艣 notowania przez chwil臋 znalaz艂y si臋 nawet powy偶ej poziomu 3000$!

Patrz膮c technicznie na wykres palladu, od pewnego czasu obserwujemy systematyczny ruch wzrostowy. W ubieg艂ym tygodniu ruch w gór臋 przybra艂 na sile, przez co kurs pokona艂 górne ograniczenie kana艂u wzrostowego a tak偶e stref臋 oporow膮 wynikaj膮c膮 ze szczytów z lutego. Strefa zaznaczona kolorem zielonym przy poziomie 2855$ pozostaje wi臋c kluczowym wsparciem w krótkim terminie. Je艣li chodzi z kolei o opór, z racji i偶 notowania nigdy nie znajdowa艂y si臋 wy偶ej, do jego wyznaczenia wykorzystali艣my mierzenie 127,2% Fibonacciego, które znajduje si臋 dopiero przy 3250$. 

Pallad interwa艂 D1. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t