PILNE: Bank Kanady podnosi stopy procentowe do 4,75%! USDCAD traci

16:02 7 czerwca 2023

Bank Kanady podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 25 pb do 4,75% z 4,5% poprzednio.

Jednocześnie ankieta ekonomiczna wskazała, że 32 z 86 ekonomistów spodziewa się co najmniej jeszcze jednej podwyżki Fed, przy czym 8 z nich wskazało na czerwiec a zdecydowana większość - 24 na lipiec. Jeśli naprawdę Fed miałby pozostawić stopy na niezmiennym poziomie spadek USDCAD potencjalnie mógłby się pogłębić. 78 ekonomistów spodziewa się, że Fed w czerwcu utrzyma stopy bez zmian. W tym kontekście decyzja Banku Kanady wygląda dość jastrzębio choć uzasadniają ją dane.

W I kw 2023 r. gospodarka Kanady osiągnęła lepsze wyniki niż oczekiwano. Publikowany dziś wcześniej bilans handlowy pobił oczekiwania. Wzrost PKB Kanady wyniósł 3,1%. Dodatkowo pomimo niższych kosztów energii, presja cenowa wśród towarów wzrosła, a inflacja CPI wzrosła do 4,4% w kwietniu. BoC przewiduje spadek inflacji CPI do około 3% latem, ale utrzymują się obawy, że pozostanie ona dłużej powyżej celu 2%. W nocie wskazał, że: " (...) BoC podniósł stopę procentową, odzwierciedlając potrzebę bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej w celu zrównoważenia podaży i popytu oraz trwałego powrotu inflacji do celu 2%. Bank pozostaje zaangażowany w przywrócenie stabilności cen dla Kanadyjczyków".

Źródło: xStation5

USDCAD, interwał D1. Para cofnęła się poniżej SMA200 na interawle dziennym sygnalizując potencjalną zmiane trendu 0 niewykluczony jest test 1,306 gdzie widzimy 61,8 zniesienia fali wrostowej z lata 2022 roku - zwłaszcza jeśli Fed nie podniesie stóp w czerwcu. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót