PILNE: Dobre dane z rynku nieruchomości w Kanadzie

14:31 18 września 2023

Rozpoczęte budowy domów w Kanadzie: 252 tys. (oczekiwano: 234,3 tys.; poprzednio: 255,2 tys.)

Inflacja PPI w ujęciu rocznym: -0,5% r/r (poprzednio: 2,7% r/r)

Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym: 1,3% m/m (oczekiwano: 0,2%; poprzednio: 0,4%)

Dane za sierpień. Widać podobny trend dotyczący cen producentów jak w USA, choć nie powinno to skłonić BoC do kolejnych podwyżek. Warto wspomnieć, że rynek nieruchomości w Kanadzie jest jednym z najmocniej "napompowanych" na świecie. Niezłe dane, ropa kontynuuje wzrosty, jest pretekst do przebicia 1,3500. 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót