PILNE: OIL WTI wyżej po mieszanych danych DoE!

16:34 7 czerwca 2023

16:30 - Raport  o zapasach ropy naftowej w USA

  • Zapasy ropy naftowej. Stan faktyczny: -0,451 mb. Oczekiwania: 1,5 mb (API: -1,71 mb)
  • Zapasy benzyny. Stan faktyczny: 2,746 mb. Oczekiwane: 1,6 mb (API: +2,42 mb)
  • Zapasy destylatów. Stan faktyczny: 5,074 mb. Oczekiwane: 2,1 mb (API: +4,50 mb)
  • Wykorzystanie mocy rafinerii: +2,70% (Oczekiwania: +0,50%; Poprzednio +1,40%)

Źródło: xStation 5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót