PILNE: Zapasy ropy ponownie spadają! Ropa najwyżej od listopada 2022!

15:31 27 września 2023

Zapasy ropy: -2,169 mln brk (oczekiwano: -0,6 mln brk; poprzednio: -2,1 mln brk)

Zapasy benzyny: 1 mln brk (oczekiwano: -0,14 mln brk; poprzednio: -0,831 mln brk)

Zapasy destylatów: 0,4 mln brk (oczekiwano: -0,64 mln brk; poprzednio: -2,9 mln brk)

Zapasy ropy spadają, również w Cushing, co do którego pojawiły się obawy o zbyt mały poziom zapasów. Cushing to hub ropy w USA skąd prowadzone są dostawy do całych Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy wzrost zapasów ropy, co jest związane z dosyć dużym przerobem ropy. 

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata