Podsumowanie dnia: Czy dolar powróci do łask inwestorów?

19:53 6 lutego 2023
 • Notowania pary EURUSD spadły do najniższego poziomu od początku stycznia, przedłużając ostatnie spadki względem szerszej dominacji dolara amerykańskiego. Dolar wspierany jest przede wszystkim przez ostatnie dane NFP, które wzmocniły przewidywania, że FED utrzyma stopy na wyższym poziomie na dłużej. Jednocześnie inwestorzy potraktowali ostatnią decyzję EBC oraz wypowiedź Prezes Lagarde za łagodniejsze, co jeszcze bardziej wsparło sentymenty wokół USD. Członek Rady Prezesów EBC Ignazio Visco powiedział w sobotę, że EBC może przyjąć ostrożne podejście do podnoszenia stóp procentowych, jako że krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne gwałtownie spadły. 

 • W mediach pojawiły się informacje, że rząd Japonii zwrócił się do zastępcy gubernatora Banku Japonii Masayoshi Amamiya, uważanego za najbardziej gołębiego wśród potencjalnych kandydatów, w sprawie zastąpienia Haruhiko Kurody. Para USDJPY traci obecnie 1,4%.

 • Początek tygodnia na rynkach europejskich nie należał do najbardziej udanych. Szeroki rynek stracił, a poszczególne akcje poddane były silnej presji spadkowej wywołanej aprecjacją dolara amerykańskiego. Niemiecki DAX stracił ponad 0,8%. Wśród indeksów państw wysoko rozwiniętych najgorzej radził sobie francuski CAC40, który stracił 1,34%. Fatalne sentymenty opanowały również GPW, gdzie WIG20 zniżkował dzisiaj o blisko 2,2%.

 • Akcje Rothschild & Co (ROTH.FR) podskoczyły o ponad 17,0% w poniedziałek po informacji, że Concordia, spółka holdingowa potężnej rodziny Rothschild i największy akcjonariusz Rothschild & Co, ogłosiła, że planuje wystawić ofertę na pozostałe akcje grupy po 48 euro za akcję z dołączoną dywidendą i ostatecznie zdjąć firmę z paryskiej giełdy.

 • Słabsze nastroje z Europy dotknęły również amerykańskie Wall Street. Spółka Dell poinformowała o planie zwolnienia 6,5 tys. pracowników z powodu znacznego spadku popytu. W Q4'22 spółka odnotowała spadek popytu o 37% r/r w segmencie komputerów osobistych. Jest to o tyle istotne, że segment ten odpowiada za 55% przychodów spółki. Kontrakty US100 tracą obecnie 0,8%, US500 tracą 0,6%, a US2000 ponad 1,5%. 

 •  Po zakończeniu notowań na Wall Street swoje wyniki finansowe podadzą m.in.: Activision Blizzard (ATVI.US), Take-Two Interactive (TTWO.US), Pinterest (PINS.US).

 • Inwestorzy powstrzymują się od otwierania nowych pozycji przed wtorkowym wystąpieniem Fed Powella w Economic Club of Washington, które może dostarczyć więcej wskazówek dotyczących dalszych kroków amerykańskiego banku centralnego. Analitycy Goldman Sachs uważają, że indeks S&P 500 ma ograniczony potencjał wzrostu z obecnych poziomów, biorąc pod uwagę, że scenariusz miękkiego lądowania jest już wyceniony.

 • Cena miedzi wycofała się do najniższego poziomu od początku stycznia w obliczu obaw o popyt i silniejszego dolara.

 • Notowania kontraktów terminowych na aluminium gwałtownie skoczyły po informacji o planowym wprowadzeniu 200% cła na rosyjski metal przez Stany Zjednoczone. Jak podały źródła, cło miałoby zostać wprowadzone już w tym tygodniu.

 • Ropa WTI wymazała wczesne straty, ponieważ sprzedający nie zdołali przełamać kluczowego wsparcia na poziomie 72,50 USD. Brent na krótko podskoczył powyżej poziomu 81,00 USD, ponieważ w niedzielę wszedł w życie unijny zakaz importu morskiego oraz limity cenowe dla rosyjskich produktów naftowych, podczas gdy niedawne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii zagroziło pracy terminalu naftowego Ceyhan w południowej Turcji.

 • Na rynku kryptowalut dominują mieszane nastroje. Bitcoin cofnął się poniżej psychologicznego wsparcia na poziomie 23000 USD

Para AUDUSD gwałtownie cofnęła się w poniedziałek, jednak sprzedający z trudem przebili się powyżej głównego wsparcia na poziomie 0,6880, które wyznacza poprzednia reakcja cenowa oraz 50 SMA (zielona linia). Dopóki para znajduje się powyżej tego poziomu, nie można wykluczyć wznowienia ostatniego trendu wzrostowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót