Podsumowanie dnia: Dane o inflacji osłabiają dolara

19:58 14 września 2021
  • Inflacja w USA spowalnia

  • Dolar traci, metale szlachetne zyskują

  • Mieszana sesja na rynkach akcji

Wydarzeniem dnia był dziś odczyt sierpniowej inflacji z USA - dane generalnie były niższe od oczekiwań i pokazały, że szczyt inflacji może być już potencjalnie za nami. Fed zapewne odetchnął lekko z ulgą, co oczywiście nie zmienia faktu, że globalna gospodarka wciąż będzie mierzyła się z licznymi problemami podażowymi, więc podwyższona inflacja może się utrzymać.

W każdym razie dolar wyraźnie dziś traci, gdyż szanse na szybki tapering stają się niższe w obliczu spadającego tempa wzrostu cen. Para walutowa EURUSD wzrosła dziś nawet do 1,1842, jednak oddała już część wzrostów. Dolar mocno traci w stosunku do jena japońskiego, a kurs USDJPY jest najniżej od 3 tygodni. W USA spadają również rentowności obligacji skarbowych - rentowności 10-letnich papierów dłużnych są w okolicy 1,28%, najniżej od końca sierpnia. Sytuacja na rynku długu i słabszy dolar wspierają ceny złota, notowania metalu szlachetnego wzrosły ponownie powyżej $1800 za uncję. 

Na rynkach akcji panują mieszane nastroje. W trakcie sesji za oceanem wszystkie główne indeksy zniżkują, ale najbardziej odporne pozostają spółki technologiczne (kwestia potencjalnie późniejszego taperingu i spadających rentowności obligacji). Indeksy z Europy nie obrały dziś jednego wyraźnego kierunku. Niemiecki DAX lekko wzrósł, jednak indeksy z UK i Francji już spadły. Funtowi brytyjskiemu pomogły niezłe dane z rynku pracy, choć w godzinach wieczornych większość zwyżki na GBPUSD została już zredukowana. 

Jutro inwestorów czeka kolejny intensywny dzień - ważne dane ekonomiczne napłyną z m.in. Chin (np. produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w sierpniu) i USA (produkcja przemysłowa w sierpniu). Kraje europejskie będą z kolei publikować dane o inflacji za sierpień (często będą to dane finalne). 

Po danych o inflacji dolar amerykański jest najsłabszy w stosunku do jena japońskiego od 3 tygodni. Kurs spadł poniżej ostatnich lokalnych dołków. Jeśli kierunek spadkowy na USDJPY się utrzyma, uwaga może wkrótce skupić się na 109,40 - będzie to potencjalne wsparcie. Kolejny poziom warty uwagi to okolice 109,15. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót