Podsumowanie dnia: Dynamiczna korekta na rynku akcji i solidne wzrosty na złocie

20:55 24 marca 2020

Podczas wtorkowej sesji ponownie możemy obserwować podwyższona zmienność, jednak dziś na rynku akcji to strona kupująca jest tą dominującą. Indeksy giełdowe w Azji, Europie i USA świecą się na zielono. Nie należy jednak popadać w przesadną euforię, podczas obecnej fali spadkowej mieliśmy już do czynienia z podobnymi reakcjami popytowymi.

  • Indeksy na całym świecie notują solidne wzrosty, co ma związek z wczorajsza decyzją Rezerwy Federalnej, a także oczekiwaniami co do przeforsowania trzeciego pakietu fiskalnego w Kongresie, który ma pomóc amerykanom w przezwyciężeniu negatywnych skutków koronawirusa

  • Euforia może się jednak okazać chwilowa, banki centralne próbują za wszelką cenę powstrzymać spadki na rynku akcji, niemniej trzeba wziąć pod uwagę fakt, że skutki panującej pandemii będą odczuwalne w dłuższym terminie

  • Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa wciąż jest bardzo wysoka, wczoraj ponownie odnotowano niechlubny rekord w liczbie nowych przypadków, która wyniosła ponad 40 tysięcy. Na dzien dzisiejszy mówi się już o ponad 400 tysiącach zarażonych na całym świecie, z czego ponad 17,5 tys. zmarło

  • Jedynym pozytywnym sygnałem są wiadomości Z Chin i Korei Południowej, gdzie mówi się o opanowaniu epidemii, nieco lepiej jest także we Włoszech gdzie w ostatnich dniach przyrost zachowań jest mniejszy

  • Uwaga inwestorów była dziś także skupiona na rynku złota, gdzie w godzinach popołudniowych za uncję tego kruszcu trzeba było płacić nawet 1630 dolarów

  • Z kolei na ropie naftowej utrzymuje się negatywny sentyment, pomimo próby odreagowania, zarówno notowania WTI, jak i Brent znajdują się przed godziną 20:00 pod kreską

  • Na rynku FX mogliśmy dziś z kolei obserwować próbę wykonania większej korekty wzrostowej na EURUSD, niemniej im bliżej do końca sesji, tym dolar staje się silniejszy. Do godziny 12:00 kurs przecenił się ponad 130 pipsów i jeżeli obecny sentyment nie ulegnie zmianie, niewykluczone, że w najbliższych dniach zobaczymy atak na minima z ubiegłego piątku

Wzrosty na złocie przekroczyły dziś 4%, tym samym kontynuowane jest odbicie, z którym mamy do czynienia od 19 marca. Pokonanie poziomu 1550$ sugeruje możliwy atak nawet na tegoroczne maksima przy 1700$. Źróło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót