Podsumowanie dnia: Funt brytyjski wygranym sesji

19:57 12 stycznia 2021
  • Drugi dzień spadków na rynku akcji w Europie
  • Na Wall Street  bez większych zmian
  • Silne wzrosty na funcie, GBPUSD niemal 1% w górę
  • Kontynuacja zwyżki na ropie naftowej
  • Spora zmienność na rynku kryptowalut

Podczas dzisiejszej sesji obserwowaliśmy mieszane nastroje na rynku akcji w Europie, ostatecznie główne parkiety na Starym Kontynencie zamknęły się nieznacznie pod kreską, tym samym obserwujemy drugi dzień korekty po ostatnich silnych wzrostach. Niemniej należy zauważyć, że spadki nie są zbyt dynamiczne, a w przypadku niemieckiego DAXa nie doszło nawet do testu wczorajszych minimów przez co na razie brakuje silniejszych sygnałów do głębszej przeceny. Pamiętajmy, że pomimo rosnących obaw o szerzącą się pandemię koronawirusa, trend w długim terminie pozostaje wzrostowy. Sytuacja na rynku za oceanem wygląda podobnie, główne indeksy utrzymują się jednak nieznacznie powyżej poziomu wczorajszego zamknięcia.

Pomimo niewielkiej zmienności na ropie naftowej doszło do ustanowienia kolejnych tegorocznych maksimów, tym samym mamy do czynienia z nowymi po pandemicznej szczytami. Natomiast na metalach szlachetnych, kupujący próbują nadrobić ostatnie straty. Złoto i srebro rozpoczęły dzisiejszą sesję od wzrostów, jednak w przypadku złota ruch w górę został wyraźnie ograniczony w drugiej połowie sesji. W godzinach wieczornych znajduje się ono tylko 0,3% na plusie, podczas gdy srebro umacnia się ponad 2%.

Funt brytyjski poradził sobie dziś najlepiej w gronie walut G8. Brytyjska waluta umocniła się niemal 1% w ujęciu do dolara. USD wypadł z kolei najgorzej, przecenił się dziś także 0,7% w ujęciu do AUD, 0,5% do NZD, 0,4% do CAD i około 0,2% do euro, franka i jena.

Jeśli chodzi o gorący ostatnio rynek krypto, zmienność utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Po dynamicznych, ponad 30% spadkach na rynku Bitcoina, cena stabilizuje się w rejonach 35 tysięcy dolarów, czyli około 17% poniżej ustanowionych w ubiegłym tygodniu maksimów. Spore ruchy obserwujemy także na innych walutach cyfrowych, między innymi Ethereum, Daschu, czy Stellarze.

EURUSD obija od kluczowego wsparcia przy poziomie 1,2150, o którym wspominaliśmy w poprzednich analizach. Miejsce to wynika z szerokiego mierzenia 78,6% z interwału tygodniowego, oraz wcześniejszych reakcji cenowych. Pojawienie się kupujących w tym miejscu, może zapowiadać próbę ataku na dolne ograniczenie wybitego w ubiegłym tygodniu kanału wzrostowego. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót