Podsumowanie dnia: Indeksy w odwrocie, rynek oczekuje jutrzejszej decyzji FOMC

19:08 14 czerwca 2022
  • Dzisiejsza sesja na rynkach europejskich przyniosła spadki większości indeksów giełdowych. Nastroje na Starym Kontynencie, mimo początkowych prób odreagowań wczorajszych spadków, po raz kolejny zdominowane zostały przez niedźwiedzie. Indeksami, które poradziły sobie najsłabiej w sesji kasowej były m.in.: szwajcarski SUI20 (-1,87%) oraz hiszpański SPA35 (-1,37%). Z drugiej strony, dużymi wzrostami mógł się pochwalić polski W20, który zyskał ponad 1,3%. 
  • Indeks sytuacji bieżące ZEW wzrósł z -36,5 do -27,6 pkt, podczas gdy rynek oczekiwał -31,0 pkt. Jednak subindeks oczekiwań nie spełnił oczekiwań, gdyż wyniósł -28,0 (przewidywano: -27,5). Ogólnie rzecz biorąc, odczyt był raczej neutralny i nie przyczynił się zbytnio do trwającego trendu spadkowego. 

  • Na Wall Street panują mieszane nastroje – Dow Jones traci 0.70%, S&P500 spadł 0,60%, a Nasdaq wzrósł 0,1%. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych poszybowała powyżej 3,45% po raz pierwszy od kwietnia 2011 r., ponieważ inwestorzy drastycznie zwiększyli swoje zakłady, że Rezerwa Federalna podniesie w środę stopy procentowe o 75 proc.

  • Inflacja PPI za maj w USA nieznacznie spadła do 10,8% r/r z poziomu 10,9%, przy oczekiwaniu 10,9%. W ujęciu miesięcznym inflacja PPI rośnie o 0,8% m/m przy oczekiwaniu 0,8% oraz przy poprzednim poziomie 0,4%. Z kolei Inflacja bazowa PPI spadła do 8,3% r/r przy oczekiwaniu 8,6% i przy poprzednim poziomie 8,6%. Inflacja bazowa PPI miesięczna rośnie o 0,5% m/m przy oczekiwaniu 0,6% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,2% m/m.

  • Coraz więcej spółek ogłasza masowe zwolnienia pracowników w obawie o sytuację ekonomiczną. Walory spółki Coinbase (COIN.US) spadają dzisiaj o ponad 4,5% w związku z informacjami o planowanym zwolnieniu 18% zatrudnionych w obawie przed możliwą recesją oraz długotrwałą zapaścią na rynku kryptowalut. Spółka Redfin (RDFN.US) również poinformowała o zwolnieniu blisko 8% pracowników z powodu spadku zapotrzebowania na usługi firmy. Zarząd spółki z branży nieruchomościowej podkreślił, że liczba transakcji dokonywanych na rynku może spadać w perspektywie lat, a nie miesięcy. 

  • EUR i USD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy GBP i NZD pozostają w tyle.

  • Na rynku surowcowym obserwujemy dzisiaj dużą zmienność. Ceny NATGAS gwałtownie traciły dzisiaj ze względu na komunikat o przedłużeniu problemów z terminalem Freeport, gdzie infrastruktura dotycząca eksportu oraz skraplania gazu może być poza użytkowaniem nawet przez 3 miesiące, w porównaniu do początkowych 3 tygodni.

  • Złoto spadło poniżej głównego wsparcia na poziomie 1820 USD za uncję po prawie 3% spadku w poprzedniej sesji, podczas gdy srebro przebiło się poniżej psychologicznego poziomu 21,00 USD.

  • Ceny ropy zniwelowały wczesne wzrosty i powróciły do ​​dziennych minimów. Brent notuje ceny powyżej 122,00 USD za baryłkę, podczas gdy WTI testuje poziom 120,50 USD. Senator Ron Wyden, który jest znany jako sojusznik prezydenta Bidena, zaproponował aby firmy paliwowe, które osiągają marżę zysku wyższą niż 10%, zapłaciły nowy federalny podatku doliczony w wysokości 21%.

  • Na rynku kryptowalut wciąż dominuje pesymizm, jednak byki stają się nieco bardziej aktywne. Na początku sesji Bitcoin spadł do poziomu 21 000 USD, jednak kupującym udało się odrobić część strat. Obecnie najpopularniejsza kryptowaluta znajduje się w okolicy 22300 USD, podczas gdy Ethereum powrócił powyżej poziomu 1200 USD. Mniejsze projekty radzą sobie lepiej, a niektóre z nich, takie jak Ripple czy Cardano, odnotowują niewielkie zyski.

USDCHF - kupujący zdołali odrobić wczesne straty i para ponownie osiągnęła parytet. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót