Podsumowanie dnia: Indeksy wciąż w cieniu banków

21:09 23 marca 2023
 • Największe indeksy na Wall Street wymazały wczesne wzrosty. S&P500 znalazł się na niewielkiej stracie z uwagi na sporą wagę sektora finansowego. Nasdaq wciąż zyskuje 0,6%. Dow Jones znalazł się na 0,18% stracie;
 • Pogłębiająca się wyprzedaż walorów First Republic Bank sprawiła, że inwestorzy pozostali ostrożni i wycofali się wobec perspektywy eskalacji kryzysu bankowego. Tracą także największe banki JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo oraz Citigroup;
 • Po komentarzu Sekretarz Skarbu USA, Janet Yellen indeksy zareagowały nieznacznym odreagowaniem ponieważ Yellen wskazała, że regulatorzy są gotowi udostępnić dodatkową pomoc jeśli będzie wymagana;
 • Z drugiej strony jednak wczorajsze stanowisko szefa Fed, Powella, który określił amerykański sektor bankowy jako odporny, a płynność banków wystarczającą nie sprawiły, że sentyment wokół branży finansowej w USA uległ zdecydowanej poprawie. Nie pomógł też pozytywny komentarz Fraser, prezes Citigroup;
 • Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA wypadły poniżej oczekiwań analityków, co potwierdziło utrzymującą  się sile rynku pracy w USA;
 • Kolejne dwa banki centralne - brytyjski BoE i szwajcarski SNB podniosły stopy procentowe odpowiednio o 25 pb i 50 pb wskazując, że walka z inflacją pozostaje priorytetem. Akcje banku UBS spadły o blisko 4% po decyzji szwajcarskiego banku centralnego’;
 • Spółka Block znalazła się pod presją sprzedających wobec ujawnienia krótkiej pozycji ze strony funduszu Hindenburg Research. Fundusz podzielił się z rynkiem darmowym raportem, w którym podważył fundamenty biznesowe oraz uczciwość firmy. Akcje niemieckiego producenta uzbrojenia, Rheinmetall zawędrowały dziś na nowe, historyczne szczyty;
 • WIG20 zakończył sesję powyżej 1700 pkt dzięki wyższemu otwarciu na Wall Street. Ponad 6% zyskiwały walory Grupy Kęty dzięki wyższym od oczekiwań wynikom finansowym;
 • Metale szlachetne zyskały w obliczu obaw o kondycję sektora bankowego. Złoto wzbiło się ponownie powyżej 2000 USD, srebro wzrosło powyżej 23,3 USD za uncję;
 • Natgas traci dzisiaj blisko 2,5%  raport o zapasach gazu w USA okazał się zgodny z oczekiwaniami. Zapasy były o 504 Bcf wyższe niż w ubiegłym roku o tej porze i znalazły się o 351 Bcf powyżej pięcioletniej średniej;
 • Bitcoin dynamicznie zyskiwał na fali byczych sentymentów na Wall Street, niemniej dynamiczny impuls wzrostowy został częściowo zatrzymany. Obecnie główna kryptowaluta utrzymuje się blisko poziomu 28 000 USD.

GOLD, interwał H4. Cena złota osiągnęła dziś ponownie poziom 2000 USD, choć sprzedający uaktywnili się po komentarzach Janet Yellen, która wskazała że jeśli zajdzie potrzeba, dla banków znajdzie się dodatkowa płynność. W okolicach 2000 USD powstała niedźwiedzia formacja podwójnego szczytu, choć przecięcie SMA200 od dołu przez SMA100 tzw. złoty krzyż wskazuje na dłuższy powrót pozytywnego sentymentu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót