Podsumowanie dnia: Inwestorzy czekają na jutrzejszą decyzję Fed

19:52 15 września 2020

Dzisiejsza sesja na rynku Forex nie dostarczyła nam większej zmienności. Wśród walut G8 najlepiej radził sobie funt, który odrabia straty z ubiegłego tygodnia. Brytyjska waluta umacnia się dziś około 0,4% do dolara amerykańskiego. USD traci dziś także około 0,2% do NZD, AUD i JPY. Z kolei na parach USDCHF i USDCAD obserwujemy konsolidację, a EURSUD zniżkuje 0,13%, główna para walutowa nie zdołała pokonać dziś oporu przy okrągłym poziomie 1,19 USD. 

Jeśli chodzi o rynek akcji, zmienność również była umiarkowana. Główne europejskie parkiety pozostają konsolidacji, z jaką mamy do czynienia od kilku sesji.  DAX zyskał dziś 0,2%, CAC40 dodał 0,32%, a FTSE 100 zamknął się 1,3% wyżej. Pod kreską dzień zakończył jednak WIG20, gdzie spadki wyniosły ponad 0,8%.  Na rynku akcji w USA także utrzymuje się mniejsza zmienność, główne indeksy giełdowe znajdują się na plusie, jednak widać wyraźnie , że inwestorzy wyczekują na jutrzejszą decyzję Fed. W momencie przygotowywania tego komentarza najlepiej radzi sobie Nasdaq, gdzie wzrosty wynoszą ponad 1,3%, z kolei Dow Jones i S&P500 dodają odpowiednio 0,44% i 0,9%. 

O ile na rynku Forex, jak i głównych indeksach zmienność była dziś umiarkowana, tak spore ruchy mogliśmy obserwować na surowcach, gdzie metale szlachetne rozpoczęły dzień od solidnych wzrostów, które zostały zniwelowane w drugiej połowie sesji. Notowania złota wyznaczyły maksimum w rejonach poziomu 1971$, po czym ruszyły ponad 20$ w dół. Złoto aktualnie znajduje się  w rejonach poziomu wczorajszego zamknięcia sesji. Z kolei na ropie naftowej widać solidne wzrosty, ceny WTI rosną ponad 3%, podczas gdy wzrosty na Brent sięgają 2,75%. 

Podczas jutrzejszej sesji należy się spodziewać podwyższonej zmienności. W środę inwestorzy poznają dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA za sierpień. Ponadto Kanada i Wielka Brytania opublikują raporty CPI, a po południu poznamy także dane o zapasach ropy naftowej. Zwieńczeniem dnia będzie ogłoszenie decyzji Fed w sprawie stóp procentowych (godz. 20:00), oraz konferencja Powella, która rozpocznie się 30 min później.

Złoto rozpoczęło dzień od wzrostów, jednak po godzinie 13:00 uaktywnili się sprzedający, przez co doszło do wykonania korekty na ponad 20$. Jeżeli spadki się pogłębią, należy zwrócić uwagę na dwa poziomy wsparcia. Pierwszy znajduje się przy 1943$, a drugi przy 1939$. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót