Podsumowanie dnia – Koniec szalonego tygodnia

19:04 30 września 2022
 • Europejskie indeksy wzrosły o ponad 1% w ostatni dzień notowań miesiąca, ale ostatecznie spadły trzeci kwartał z rzędu, co jest najdłuższą passą spadków od początku 2011 roku.
 • Wstępne dane o inflacji CPI w strefie euro pokazały przyspieszenie z 9,1% z 10,0% r/r. Rynek oczekiwał przyspieszenia do 9,7% r/r. To oznacza najprawdopodobniej mocniejsze stanowisko ze strony EBC
 • Rosja formalnie zaanektowała cztery wschodnie i południowe obwody: Ługańsk, Donieck, Chersoń i Zaporoże. Putin powiedział, że jest gotowy do negocjacji. Przywódcy Ukrainy odpowiedzieli, że są „gotowi do dialogu z Rosją, ale z innym prezydentem Rosji”. Działania Rosji powodują, że sytuacja na świecie wcale nie będzie spokojniejsza
 • Indeksy z Wall Street wahają się między zyskami a stratami, ponieważ najnowsze dane dotyczące inflacji PCE i wydatków osobistych wskazują, że presja cenowa pozostaje silna. Preferowany przez FED wskaźnik inflacji niespodziewanie wzrósł do 4,9% ze zrewidowanych w górę 4,7% w lipcu, pokonując szacunki rynkowe na poziomie 4,7%
 • Wiceprzewodnicząca Fed, Lael Brainard, podkreśliła potrzebę walki z inflacją i znaczenie nieuchylania się od zadania do czasu jego zakończenia.
 • W tym kwartale Dow zmierza do trzeciego z rzędu spadku kwartalnego, a S&P 500 i Nasdaq były na dobrej drodze do poniesienia trzeciej pierwszej straty kwartalnej po raz pierwszy od 2009 roku.
 • Cena ropy WTI spadła w piątek poniżej 80 USD za baryłkę, po czym będzie spadać czwarty miesiąc z rzędu i jest na dobrej drodze do odnotowania pierwszej straty kwartalnej od pierwszego kwartału 2020 r.
 • Co ciekawe fundamenty rynku ropy z USA pokazują, że popyt wcale nie był taki niski, a produkcja wypadła ostatecznie niżej
 • Cena złota uległa wcześniejszemu wzrostowi i obecnie znajduje się blisko 1661 USD za uncję
 • Indeks dolara osłabił się do 112, najniższego poziomu od tygodnia, jednak USD jest na dobrej drodze do czwartego miesięcznego wzrostu i prawie 10% ruchu w górę w tym kwartale, wspierany przez oczekiwania, że ​​Fed pozostanie agresywny w walce z inflacją nawet w przypadku ryzyka recesji. Obecnie GBP i USD są najskuteczniejszymi głównymi walutami, podczas gdy AUD i CHF pozostają w tyle.
 • Cena pszenicy wzrosła o 5,0% po tym, jak raport USDA pokazał niższą niż oczekiwano produkcję w USA. Uprawy pszenicy przyniosły 1,650 miliarda buszli, poniżej prognoz rynkowych wynoszących 1,778 miliarda buszli i szacunków z sierpnia 1,783 miliarda buszli.
 • Cena soi spadła o 2,0% po tym, jak zapasy w USA wzrosły do ​​0,274 miliarda buszli na dzień 1 września z 0,256 miliarda buszli rok temu i powyżej oczekiwań na poziomie 0,242 miliarda.
 • Główne kryptowaluty notują nieznaczne wzrosty pomimo mieszanych nastrojów na amerykańskim rynku akcji. Bitcoin na krótko przekroczył psychologiczną opór na poziomie 20 000 USD, podczas gdy Ethereum przetestował poziom 1370 USD.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót