Podsumowanie dnia: Metale szlachetne kontynuują rajd, dolar pod kreską

19:53 8 lipca 2020

Podczas dzisiejszej sesji na rynku Forex widać wyraźny odwrót od dolara amerykańskiego. USD traci dziś na całej linii. Spadki w ujęciu do CAD wynoszą ponad 0,6%, z kolei euro i funt umacniają się około 0,5%, a wzrosty na CHF, AUD i NZD wynoszą 0,4%. Amerykańska waluta traci dziś także 0,2% do jena japońskiego. 

Na rynku akcji mogliśmy obserwować gorsze nastroje, główne indeksy w Europie zakończyły dzień pod kreską. DAX przecenił się niemal 1%, francuski CAC40 zamknął się 1,24% niżej, a londyński FTSE stracił 0,55%. Spadki obserwowaliśmy także na Giełdzie papierów Wartościowych w warszawie, gdzie indeks dwudziestu największych spółek przecenił się 0,71%. Z kolei wśród inwestorów w USA nie widać większego pesymizmu, po nieznacznych spadkach na początku sesji aktualnie przeważa strona popytowa, szczególnie na technologicznym indeksie, który rośnie ponad 0,8%. Przed godziną 20:00 S&P500 rośnie 0,2%, a Dow Jones konsoliduje w rejonach poziomu odniesienia. 

Na rynku metali szlachetnych utrzymują się wzrosty. Złoto z impetem wybiło dziś górą poziom 1800 dolarów za uncję i w godzinach wieczornych utrzymuje się niemal 1% na plusie. Z kolei na srebro umacnia się dziś ponad 2,5% tym samym w całości zostały wymazane spadki z jakimi mieliśmy do czynienia po wybuchu pandemii koronawirusa. Z kolei platyna rośnie 2,6%.J eśli chodzi natomiast o surowce energetyczne, ropa naftowa również kontynuuje zwyżkę, Brent i WTI rosną około 1%, dzisiejszy ruch w górę jest wspierany przez dane o zapasach z USA, które okazały się większe niż się tego spodziewano. 

Jutro inwestorzy będą zwracać uwagę na dane dotyczące bilansu handlowego Niemiec. W czwartek poznamy także cotygodniowe dane o nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych oraz ilość wydanych w czerwcu pozwoleń na budowę z Kanady. Oczywiście doniesienia dotyczące koronawirusa w każdej chwili mogą stać się istotne, wczoraj ponownie odnotowano blisko 200 tysięcy nowych zachorowań, a jeśli sytuacja będzie się pogarsza, nie wykluczone że inwestorzy ponownie zaczną obawiać się kolejnej fali pandemii (mimo, że w ostatnim czasie widać wyraźną ignorancję w tym temacie).

Cena srebra kontynuuje zwyżkę. Po wybiciu poziomu 18,35$ ruch w górę przyspieszył, przez co kurs znalazł się na poziomach sprzed wybuchu pandemii koronawirusa. Aktualnie testowana jest strefa oporowa w rejonach 18,8$.  Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót