Podsumowanie dnia: Metale szlachetne pod presją mocniejszego dolara

20:11 16 września 2021
  • Udana sesja na rynkach akcji w Europie

  • Zestaw danych z USA wspiera dolara

  • Tąpnięcie na rynku złota i srebra

Czwartkowa sesja przyniosła falę wzrostów na europejskich rynkach akcji. Dobrze poradziły sobie spółki z branży turystycznej - do lepszych nastrojów mógł przyczynić się Ryanair, który podniósł swoją długoterminową prognozę mobilności. W efekcie zdecydowana większość indeksów zakończyła dzień na plusie. DAX wzrósł o 0,23%, natomiast hiszpański IBEX 35 i włoski FTSE MIB zyskały odpowiednio 1,14% i 0,78%. 

Słabiej radzą sobie indeksy w USA, gdzie w godzinach wieczornych czasu europejskiego można zaobserwować spadki. Z amerykańskiej gospodarki napłynęły dziś jednak solidne dane - mocny odczyt sprzedaży detalicznej i indeksu Fed z Filadelfii. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych były nieco gorsze od oczekiwań, jednak pozytywnie zaskoczyła liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku - widać jest wyraźną poprawę. W tym miejscu nasuwa się wniosek - gospodarka USA radzi sobie nienajgorzej (przynajmniej patrząc na dzisiejszy zestaw danych). 

Po danych z USA wyraźnie zyskał dolar amerykański. Para EURUSD spada o 0,50% w okolice 1,1755. Rosną także rentowności obligacji skarbowych USA - taka reakcja rynku sugeruje, że inwestorzy mogą grać pod szybszy tapering. Silniejszy dolar i sytuacja na rynku długu USA nie sprzyjają metalom szlachetnym, co poruszaliśmy dziś w naszym wpisie odnośnie złota. Ceny złotego kruszcu spadają o ponad 2%, srebro zniżkuje o ponad 4%. Ceny ropy naftowej lekko powiększają wczorajsze wzrosty. Mocno tąpnęły jednak ceny miedzi - Chiny zapowiedziały, że uwolnią więcej rezerw metalu, gdyż cena jest zbyt wysoka. Warto wspomnieć o chińskim deweloperze Evergrande. Coraz więcej mówi się o tym, że gigantyczne przedsiębiorstwo jest na skraju upadku, co mogłoby mieć potężne implikacje, w szczególności w Chinach. 

Para walutowa AUDUSD spadła dziś poniżej ważnego wsparcia 0,7340, które zbiega się z 50-dniową średnią kroczącą (zielona linia) i zniesieniem 23,6% ostatniej fali spadkowej. Kolejnym ważnym wsparciem mogą być okolice 0,7110 (dolne ograniczenie struktury 1:1 i niedawne dołki). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót