Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje na globalnych rynkach akcyjnych

18:57 30 września 2020
  • Spadkowa sesja w Europie

  • Optymistyczny raport ADP

  • Mocny spadek zapasów ropy

Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszy dzień na minusie, pomimo tego, iż próbowały odbijać wraz z początkiem sesji w USA. DAX stracił 0,51%, CAC40 zakończył sesję 0,59% niżej natomiast FTSE100 zniżkował 0,53%. Indeksy amerykańskie nabierają rozpędu, S&P 500 zyskuje już blisko 1,50%. 

Po południu dolar amerykański znów się umacnia a kurs EURUSD oscyluje wokół 1,1715. Ceny złota znalazły się chwilowo powyżej $1900 za uncję, z kolei ceny srebrnego kruszcu spadają o około 1,50%. 

Na pierwszy rzut oka dzisiejszy kalendarz był bardzo napięty, niemniej jednak dużą część odczytów stanowiły rewizje tudzież dane finalne. Na plus wypadł z pewnością raport ADP, który wskazał na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w USA o 749 tys. (prognoza: 649 tys.). Indeks podpisanych umów kupna domów wzrósł w USA w sierpniu o 8,8% m/m, co potwierdza mocne odbicie tamtejszego rynku nieruchomości. Zapasy ropy wg EIA spadły aż o 1980 tys. (konsensus zakładał wzrost zapasów).

Inwestorzy będą mogli jutro poznać rewizje europejskich indeksów PMI dla przemysłu. Tradycyjnie z USA napłyną dane o zasiłkach dla bezrobotnych, natomiast w Brukseli będzie miał miejsce szczyt liderów państw UE. 

Po dynamicznych spadkach będących następstwem debaty prezydenckiej, US500 odbił się od 200-godzinnej średniej kroczącej i od tamtego momentu pnie się w górę. Momentum wzrostowe pozostaje silne, w razie jego kontynuacji poziom 3 415 pkt będzie ważną strefą oporu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót