Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje na rynku akcji i silne ruchy na polskim złotym

18:45 14 stycznia 2020

Podczas dzisiejszej sesji nie poznaliśmy wielu odczytów makroekonomicznych. Inwestorzy czekali na dane o inflacji z USA, jednak ta okazała się zgodna z rynkowymi oczekiwaniami, dlatego też zmienność po godzinie 14:30 utrzymywała się raczej na niskim poziomie. W pierwszej części dnia obserwowaliśmy spadki na euro w ujęciu do dolara, jednak w kolejnych godzinach kupujący przejęli kontrolę, przez co kurs wrócił powyżej poziomu 1,1130. Sytuacja techniczna na parze walutowej nie uległa zmianie, kluczowym wsparciem pozostaje strefa przy 1,1100, z kolei wsparcie znajduje się przy 1,1163. Lepiej radzi sobie dziś funt brytyjski, który zdołał wrócić powyżej okrągłego poziomu 1,30 USD. Jeżeli para walutowa utrzyma się na aktualnych poziomach bądź wyżej, to istnieje szansa na kontynuację wzrostów podczas jutrzejszej sesji. W przypadku GBP warto jutro zwrócić uwagę na godzinę 10:30, kiedy poznamy dane o inflacji z UK. 

Trzeba też wspomnieć o polskim złotym, gdzie po godzinie 11:16 doszło do silnego umocnienie naszej waluty. Główne pary walutowe w ujęciu do PLN osunął się w przeciągu jednej minuty o blisko 1%, znajdując się tym samym na kilkumiesięcznych minimach. Przez chwilę frank kosztował 3,90 zł, GBPPLN znalazł się poniżej 4,90 zł, z kolei za dolara trzeba było płacić 3,77 zł, a euro było notowane po 4,20 zł. Jak się okazało ruch był chwilowy, pod koniec dnia największe spadki notuje EURPLN, który znajduje się 0,36% pod kreską, dolar również traci 0,33%. Z kolei CHFPLN i GBPPLN wróciły do poziomu wczorajszego zamknięcia sesji.

Jeśli chodzi o rynek akcji, dzisiejsza sesja rozpoczęła się od gwałtownych ruchów. Tuż po godzinie 9:00 europejskie indeksy zanurkowały. Wyprzedaż nie trwała długo, jeszcze przed zamknięciem świecy H1 notowania wróciły do punktu wyjścia. Kolejne godziny przyniosły ruch w wąskim zakresie konsolidacji, a ostatecznie większość indeksów zakończyła dzień w rejonach wczorajszego zamknięcia. DAX zyskał zaledwie 0,04%, a francuski CAC zanotował +0,08%. Z kolei wiodący wczoraj indeks WIG20 zakończył wtorkowy handel 0,5% pod kreską. Mieszane nastroje widać także w USA. Amerykańskie indeksy ponownie zamknęły się wczoraj na rekordowo wysokich poziomach, a dziś notowania konsolidują nieznacznie powyżej ceny otwarcia. Najlepiej radzi sobie Dow Jones, który zyskuje 0,45%. Jutro nastroje mogą zależeć od wiadomości płynących ze spotkania przedstawicieli Chin i USA, którzy mają podpisać wynegocjowane wcześniej porozumienie w ramach fazy pierwszej umowy handlowej. Nie należy też zapominać o trwającym sezonie wyników na Wall Street, dzisiejsze raporty okazały się w większości lepsze od oczekiwań. 

Na sesję azjatycką nie są przewidziane publikacje danych makroekonomicznych. Jedynie o godzinie 1:30 przemawiać będzie prezes Boj - Kuroda, co może mieć wpływ na pary z jenem japońskim.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót