Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje na rynku akcji przed kluczowymi danymi o inflacji z USA

19:25 12 października 2022
 • Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję nieznacznie niżej, przy czym niemiecki DAX spadł o 0,39%, a najmocniej ciążył dziś sektor bankowy.
 • Akcje Credit Suisse spadły o ponad 4% po doniesieniach, że Departament Sprawiedliwości USA bada, czy kredytodawca nadal pomagał amerykańskim klientom ukrywać aktywa przed władzami. 
 • Rentowność obligacji wzrosła w miarę jak inwestorzy przyswajali sobie niejasne informacje na temat planów BoE dotyczących zakończenia programu skupu obligacji. Wcześniejsze nagłówki sugerowały, że bank centralny może przedłużyć skup obligacji. Bank centralny potwierdził jednak, że skup obligacji zakończy się w piątek.
 • Holzmann z ECB powiedział, że wszystkie wskaźniki wskazują na stagnację lub lekką recesję. Jednak nawet niewielka recesja nie powstrzyma EBC przed podniesieniem stóp procentowych.
 • Amerykańskie indeksy odrobiły wcześniejsze straty i notują niewielki wzrost, ponieważ inwestorzy przetrawili najnowsze dane dotyczące cen producentów, które pokazały większy niż oczekiwano wzrost w zeszłym miesiącu, co wywołało dodatkowe obawy, że stopy procentowe będą musiały nadal szybko rosnąć. 
 • FOMC Minutes nie zdołały wywołać większych ruchów na rynku. 
 • W dniu jutrzejszym uwaga rynków skupi się na danych o CPI w USA, gdzie inwestorzy będą szukać dodatkowych wskazówek dotyczących ścieżki stóp procentowych banku centralnego.  
 • Fed Kashkari powiedział, że bank centralny podniesie stopy do poziomu 4,5%, a następnie pozostanie na tym poziomie przez pewien czas, oceniając gospodarkę. W jego opinii, Fed podnosząc stopy co 75 punktów bazowych jest bardzo agresywny.
 • Pepsi rozpoczęła nowy sezon wyników pozytywnymi wynikami kwartalnymi, podczas gdy akcje Cameco spadły o 15,0% po tym, jak spółka ogłosiła plany przejęcia producenta sprzętu dla energetyki jądrowej Westinghouse Electric.
 • Cena ropy spadła o ok. 2,0%, gdy inwestorzy przetrawili wiadomości z Polski, gdzie operator rurociągów Pern znalazł przeciek w rurociągu Przyjaźń, który łączy Rosję i Niemcy. Nastroje pogorszyły się w dalszej części sesji, gdy OPEC ujawnił w swoim październikowym raporcie, że popyt na ropę wzrośnie o 2,64 mln baryłek dziennie, czyli o 2,7%, w 2022 r., co oznacza spadek o 460 tys. bpd w stosunku do poprzedniej prognozy. To był czwarty raz, kiedy grupa obniżyła prognozę popytu na ropę. Kartel obniżył również swoją prognozę na 2023 rok o 360 tys. bpd do 102,02 mln bpd.  Tymczasem EIA obniżyła swoją prognozę wzrostu globalnego popytu na ropę w 2023 roku o 490 tys. bpd, do 1,48 mln bpd rok do roku.
 • Biały Dom rozważa wprowadzenie zakazu na rosyjskie aluminium w odpowiedzi na eskalację militarną Kremla na Ukrainie. W efekcie cena surowca skoczyła o ponad 5,0%.
 • Metale szlachetne kontynuują ruch na południe w obliczu silniejszego dolara. Złoto wycofało się do lokalnego wsparcia na poziomie 1670 USD, podczas gdy srebro przebiło się poniżej poziomu 19,00 USD. 
 • USD umocnił się po danych PPI, a indeks dolara powrócił powyżej poziomu 113. GBPUSD wzrósł o 0,90%, gdy inwestorzy przetrawili komentarze BoE dotyczące tymczasowego programu skupu obligacji. Obecnie NZD i GBP są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy JPY i EUR pozostają w tyle.
 • Optymistyczne nastroje panują na rynku kryptowalut. Bitcoin zdołał obronić wsparcie na poziomie 19000 USD, podczas gdy Ethereum przetestowało poziom 1300 USD.

Notowania SILVER znajdują się w ostatnich dniach pod presją sprzedających. Patrząc na interwał D1, dzisiejsza świeca ma szasnę zakończyć się poniżej poziomu 19,20, czyli dolnego ograniczenia lokalnego układu 1:1. Zgodnie z metodologią Overbalance, oznaczałby to szansę na konynuację trendu spadkowego i możliwy test strefy wsparcia prz 18,30$. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót