Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje w Europie, Nasdaq coraz bliżej historycznych szczytów

19:16 19 maja 2020

Po wczorajszych bardzo mocnych wzrostach, rynki finansowe zostały dziś zdominowane przez mieszane nastroje. Choć rynki azjatyckie zamknęły się na plusie, sentyment panujący w Azji mógł jeszcze wynikać z solidnego zamknięcia w Stanach Zjednoczonych. Europejskie otwarcie było już jednak bardziej stonowane, a sesja upłynęła pod znakiem spadków. Ostatecznie DAX wzrósł jednak o 0,15%, z kolei FTSE 100 spadł o 0,78% a CAC 40 zamknął się 0,89% niżej. Większe spadki obserwowaliśmy na południu Europy - indeksy “blue-chipów” z Hiszpanii i Włoch traciły na zamknięciu ok. 2%. Otwarcie w USA to również dosyć mieszane nastroje. Siłą napędową jest Nasdaq, który rośnie o około 0,60% - pozostałe wiodące indeksy nieznacznie tracą. 

Podczas dzisiejszego handlu inwestorzy poznali szereg ważnych danych. Odczyt z brytyjskiego rynku pracy wskazał na wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu o ponad 850 tys. (oczekiwania: 676,5 tys.). W tym samym czasie napłynęły dramatyczne dane dotyczące rejestracji nowych samochodów w Europie. Prawie we wszystkich europejskich państwach zaobserwowano w kwietniu spadki o ponad 50% r/r - prawdziwe załamanie nastąpiło we Włoszech, gdzie liczba zarejestrowanych aut spadła aż o 97,6% r/r. Na terenie całej UE spadek wyniósł 76,3% r/r. Po południu poznaliśmy także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Liczba pozwoleń na budowę okazała się być w kwietniu niższa o 20,8% m/m. Rozpoczęte budowy domów osiągnęły najniższy poziom od 2013 roku (891 tys.).

Na rynku ropy naftowej pojawiły się dziś spadki, choć WTI i Brent utrzymują się powyżej granicy 30 USD za baryłkę. Mocniejszy ruch wzrostowy można z kolei zauważyć na srebrze. Cena tego metalu rośnie obecnie o około 2,50% i niewykluczone, że w najbliższym czasie będziemy świadkami potencjalnego ataku na poziom 18 USD. Dynamiczny ruch w górę pojawił się ok. godz. 15:00. Jednocześnie umacnia się także cena złota, przy lekko osłabiającym się dolarze (EUR/USD  +0,16%).

Jutro inwestorów czeka intensywny dzień. Poznamy przede wszystkim wiele odczytów inflacji, co może mieć wpływ na rynek walutowy. Po południu czasu polskiego zostaną opublikowane także dane dot. zapasów ropy naftowej. O godz. 20:00 powinny pojawić się “minutes” z posiedzenia FOMC.

Odbicie indeksu Nasdaq (US100) coraz bardziej przypomina tzw. V-shaped recovery. W przypadku 4%-owych wzrostów indeks powróciłby do historycznych szczytów z lutego. Pomimo tego, że dziś na światowych giełdach nastroje są raczej mieszane, Nasdaq prześciga główne amerykańskie indeksy i rośnie o około 0,60%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót