Podsumowanie dnia: Nagły zwrot na rynku akcji

20:49 2 grudnia 2019

Podczas dzisiejszej sesji mogliśmy obserwować naprawdę sporą zmienność, szczególnie na rynku akcji i dolarze amerykańskim. Poniedziałek rozpoczął się w dobrych nastrojach, czego powodem były lepsze dane z Chin. Przez pierwszą cześć sesji europejskiej indeksy powoli wspinały się na wyższe poziomy, niemniej po tym jak prezydent USA uaktywnił się na Twitterze, nastroje wyraźnie się pogorszyły. Donald Trump zapowiedział między innymi wprowadzenie ceł na import stali i aluminium z Brazylii i Argentyny. Podsumowanie poniedziałkowej sesji:

  • Tweety Trumpa prowadzą do korekty na rynku akcji
  • Wskaźnik ISM z USA rozczarowuje, dolar traci 0,5% do euro
  • Cena kawy ponownie najwyżej w tym roku
  • Niemiecki DAX traci 2%
  • WIG20 zamyka się 1,7% pod kreską
  • Polski złoty wyraźnie zyskuje do dolara i funta, na GBPPLN kurs dotarł do kluczowego wsparcia 

Podczas sesji azjatyckiej warto zwrócić uwagę na dolara australijskiego. O godzinie 4:30 poznamy decyzję RBA w sprawie stóp procentowych, co powinno przełożyć się na podwyższoną zmienność na parach z AUD. Co prawda prawda rynek nie spodziewa się zmian ze strony banku centralnego, niemniej inwestorzy na pewno będą szukać w oświadczeniu informacji co do dalszej polityki monetarnej. Technicznie sytuacja na AUDUSD wygląda ciekawie. Za sprawą słabszego dolara, kurs dotarł do oporu wynikającego z układu 1:1 i mierzenia 38,2% FIbonacciego. Aktualnie okolice poziomu 0,6820 są więc kluczowe. Jeśli pojawi się tutaj podaż, będzie to sygnał do dalszej przeceny i ataku na listopadowe dołki. Z drugiej jednak strony, pokonanie oporu może doprowadzić do ataku na poziom 0,6860.

AUDUSD interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót