Podsumowanie dnia: Optymizm na rynku akcji utrzymuje się, euro zyskuje do dolara

19:38 13 lipca 2020

Podczas pierwszej sesji w nowym tygodniu obserwujemy pozytywne nastroje na rynku akcji. Główne indeksy w Europie rozpoczęły handel na wyższych poziomach, a wzrosty zostały utrzymane do końca dnia. DAX zyskał 1,32%, CAC40 dodał 1,73%, a FTSE100 zamknął się 1,33% wyżej. Sesja za oceanem również rozpoczęła się w wyśmienitych nastrojach, a z każdą kolejna godziną indeksy giełdowe kontynuowały ruch na wyższe poziomy. Nasdaq znalazł się dziś powyżej psychologicznej bariery 11 tys. punktów,. indeks ten rośnie ponad 1,7% z kolei S&P 500 i Dow Jones dodają odpowiednio 1,46% i 1,98%.

Na rynku Forex mogliśmy obserwować dziś wyraźne wzrosty na EURUSD, który pod koniec dnia znajduje się na 0,7% plusie. Jeżeli sentyment nie ulegnie zmianie, niewykluczony jest atak na okrągły poziom 1,1400. Dolar traci dziś także 0,6% do AUD, 0,2% do CAD i NZD. W gronie G8 dolar umacnia się jedynie do jena japońskiego (0,25%).

Na rynku metali szlachetnych również utrzymuje się pozytywny sentyment. Złoto rośnie dziś 0,7%, a srebro zyskuje ponad 3,5%. Solidne wzrosty notuje także platyna (+2%), oraz pallad (+2,9%). Z kolei ropa naftowa znajduje się w poniedziałek na niewielkim plusie, Brent rośnie 0,25%, WTI dodaje 0,3%.

EURUSD kontynuuje zwyżkę. Para walutowa zbliża się do strefy oporowej przy okrągłym poziomie 1,14. Jeżeli zostanie ona wybita, niewykluczony jest atak na tegoroczne maksima przy 1,1480. . Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót