Podsumowanie dnia: Optymizm zdominował piątkowe notowania

20:04 24 czerwca 2022

Rynki ze Starego Kontynentu odnotowały dzisiaj wzrosty, przy czym CAC40 i DAX 40 zyskały odpowiednio 3,23% i 1,59%. Brytyjski FTSE 100 zyskał 2,68%. 

Polski benchmark blue chipów obronił wsparcie wyznaczone przez minima z maja 2022 roku i na koniec sesji zaksięgował 1,69% wzrost. Uwagę inwestorów przykuła sprawa rozwiązania umowy licencyjnej z polską spółką OncoArendi Therapeutics w ramach korzystania z praw do cząsteczki OATD-01. Walory spółki notowały dzisiaj  45% spadki. 

Stopa bezrobocia w Polsce w maju spadła do 5,1% względem wcześniejszego odczytu na poziomie 5,2% oraz zgodnie z oczekiwaniami analityków. Nowe zamówienia w przemyśle w maju wzrosły o 25,9% r/r (wcześniej 18,2% r/r).W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 5,6% względem spadku o 10,1% miesiąc wcześniej. 

Wskaźnik Klimatu Biznesowego wg instytutu Ifo dla Niemiec spadł w czerwcu do 92,3 z 3-miesięcznego maksimum na poziomie 93 (w poprzednim miesiącu), poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 92,9. Spadek można połączyć z zagrożeniem niedoboru gazu, który jest kluczowym surowcem energetycznych dla niemieckiej gospodarki. Tymczasem sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii spadła w maju o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ponieważ rosnące ceny szkodzą konsumentów, którzy ograniczają swoje zakupy.

Sytuacja na rynku amerykańskim również przedstawia się jasnych barwach. Wszystkie indeksy notowane na Wall Street zwyżkują w chwili obecnej o ponad 2%, a US100 czy US2000 przekraczają barierę 3%. Paliwa do wzrostów dostarczyły dzisiaj ostateczne dane Uniwersytetu Michigan oraz odczyt sprzedaży domów w USA. 

Nastroje Uniwersytetu Michigan w USA w czerwcu (ostateczne): 50.0 (wstępny odczyt: 50.2)

- Bieżące warunki: 53,8 (wstępny odczyt: 55.4)

- Oczekiwania: 47,5 (wstępny odczyt: 46.8)

- Inflacja 1-roczna: 5,3% (wstępny odczyt: 5.4%)

- Inflacja w okresie 5-10 lat: 3,1% (wstępny odczyt: 3.3%)

- Sprzedaż nowych domów: 696 tysięcy (prognoza: 585 tysięcy; wcześniej: 591 tysięcy)

Prezes Fed Powell powiedział podczas swojego półrocznego wystąpienia w Kongresie, że dwa czynniki skłoniły FOMC do podwyżki stóp o 75 punktów bazowych zamiast o 50 punktów bazowych. Czynnikami tymi były ostatni odczyt CPI za maj oraz dane Uniwersytetu Michigan za czerwiec, a dokładniej komponent oczekiwań inflacyjnych w danych UoM. Rynki zauważyły, że Fed być może zbyt szybko podjął działania w związku ze wstępnymi danymi z Michigan. Wall Street podskoczyła po opublikowaniu ostatecznych danych z Michiganł. Należy jednak zauważyć, że o godz. 16:00 opublikowano również bardzo mocny odczyt sprzedaży nowych domów, który również mógł odegrać rolę w obserwowanych ruchach rynkowych. Odczyt ten wykazał wzrost o 696 tys. zamiast oczekiwanych 585 tys.

Rynki pieniężne wycofują się z oczekiwań podwyżki stóp o 75 pb na lipcowe posiedzenie FOMC.

FedEx zyskuje po wynikach za IV kwartał i optymistycznych prognozach na lata 2023.

Zendesk rośnie po tym, jak firmy private equity zgodziły się na przejęcie spółki.

NZD i AUD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy JPY i GBP pozostają pod presją sprzedających.

Lira turecka umocniła się gwałtownie względem innych walut po informacji o ograniczaniu udzielania pożyczek w lirach dla inwestorów zagranicznych. Uzasadnieniem tego posunięcia jest fakt, że ograniczy ono płynność TRY za granicą i utrudni inwestorom zagranicznym zaciąganie pożyczek w lirach z zamiarem ich sprzedaży na rynkach. 

Cena NATGAS podlega dzisiaj wahaniom, jednak w chwili obecnej surowiec notuje blisko 0,5% wzrosty. Ropa WTI zyskuje ponad 3%. 

Kryptowalut również zyskały na powrocie sentymentów risk-on. Bitcoin zdołał obronić poziom 20 000 USD i obecnie notowany jest powyżej 21 000 USD. Ethereum zyskuje ponad 8% i wraca powyżej barierę 1200 USD.OIL.WTI wzrasta o prawie 3% i próbuje przebić się powyżej zniesnienie 38,2% ruchu spadkowego zapoczątkowanego na początku marca. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót