Podsumowanie dnia: Paniczny odwrót inwestorów z rynku

19:37 28 lutego 2020

Rynek ma za sobą jeden z najgorszych tygodni oraz miesięcy od wielu lat. Tak panicznej wyprzedaży nie obserwowaliśmy przynajmniej od ostatniego kryzysu finansowego. Kilka dni z rzędu indeksy traciły po kilka procent i od ostatnich szczytów (w większości historycznych) indeksy takie jak S&P 500 czy DAX znajdują się o kilkanaście procent niżej. Powodem są oczywiście obawy o wpływ epidemii koronawirusa na globalny wzrost gospodarczy. Negatywny wpływ jest oczywiście pewny, niewiadoma jest jednak skala oraz to, jak długo epidemia będzie miała miejsce na świecie. Dzisiaj europejskie indeksy zaliczyły spadki rzędu ok. 3%, natomiast na Wall Street straty zostały zredukowane poniżej 2%. WIG20 kończy dzień ze stratą mniejszą niż 2%, ale od momentu wybuchu epidemii jest niżej o ok. 20%. 

Koronawirus jest obecny już w ponad 50 krajach. Liczba przypadków przekroczyła 80 tys. i pomimo względnego opanowania sytuacji w Chinach, to sytuacja w pozostałych krajach jest obecnie największym zmartwieniem. Ponad 2000 przypadków w Korei Południowej oraz niemal 900 przypadków we Włoszech wywołują panikę na rynkach. Kluczowym pytaniem jest to, czy w innych krajach podjęte zostaną podobne środki jak w Chinach, które doprowadziły w pewnym momencie do niemal pełnego zatrzymania gospodarki. 

Oprócz silnych spadków na giełdach obserwowaliśmy dzisiaj kompletną kapitulację na rynku ropy naftowej. Ropa WTI spadła dzisiaj do okolic 44 USD za baryłkę. Warto wspomnieć, że w przyszłym tygodniu OPEC spotyka się, aby przedyskutować bieżącą sytuację. Bardzo mocno traciły dzisiaj metale szlachetne, co jest bardzo ciekawą sytuacją. Złoto traciło ponad 4%, natomiast srebro ponad 7%. Jest to związane z tym, że inwestorzy szukają płynności (wyprzedając kruszce) oraz jednocześnie próbują pokryć straty związane m.in. z giełdą, poprzez zyskowne pozycje na rynku kruszców. 

Okazuje się jednak, że publikowane dane nie pokazują na razie strachu związanego z koronawirusem. Przychoy Amerykanów wzrosły w styczniu więcej niż oczekiwano. Indeks UoM oraz Chicago PMI pokazują się od dobrej strony, natomiast PKB w Kanadzie rośnie więcej od oczekiwań. Mimo wszystko wydaje się, że BoC będzie pierwszym bankiem centralnym (po PBOC), który zdecyduje się na cięcie stóp procentowych w związku z koronawirusem. Poprzez to obserwujemy wyraźny wzrost na parze USDCAD. W związku z pełną wyceną cięcia przez Fed w połowie marca, para EURUSD znalazła się nawet powyżej poziomu 1,1000. 

Warto wspomnieć, że w weekend opublikowane zostaną dane dotyczące PMI z Chin oraz dane handlowe z Korei Południowej. Z kolei przyszły tydzień to również dane NFP oraz indeksy ISM. Oprócz tego decyzje o stopach procentowych będzie podejmował RBA i wspomniany BoC. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót