Podsumowanie dnia: Pivot nabiera wiatru w żagle

20:43 23 listopada 2022
 • Na Wall Street panują euforyczne nastroje ponieważ protokół FOMC uprawdopodobnił niższe podwyżki Fed w nieodległej przyszłości;
 • Po publikacji minutes Fed, kontrakty terminowe na stopy procentowe w USA przewidują referencyjną stopę końcową na poziomie 5,03% na czerwcowym posiedzeniu Fed, w przyszłym roku. Rynek wycenia obecnie szansę 50 pb podwyżki w grudniu na 79%;
 • Dow Jones zyskuje dziś 0,28%, S&P 500 dodaje 0,5%. Byki najchętniej wracają na NASDAQ, który zyskuje dziś 0,9%;
 • W listopadzie aktywność gospodarcza w USA spadła po raz piąty z rzędu, a wskaźnik produkcji spadł poniżej poziomu 50 po raz pierwszy od 2020 roku. Cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosły w zeszłym tygodniu bardziej niż oczekiwano do 240 tys wobec 225 tys oczekiwanych przez analityków;
 • Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję lekkim wzrostem po tym, jak świeże dane PMI pokazały, że skurczenie się gospodarki strefy euro zmniejszyło się w listopadzie, a presja cenowa uległa ochłodzeniu. 
 • Mario Centeno z EBC powiedział, że podwyżki stóp procentowych o 75 pb nie mogą być normą, a inflacja w strefe euro osiągnie szczyt w bieżącym kwartale 2022 roku. Centeno ostrzegł też przed zbyt restrykcyjną polityką, która w dotkniętej kryzysem Europie jest bardziej niebezpieczna niż w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie może powodować niestabilność finansową;
 • W Chinach odnotowano dzienny wzrost liczby nowych przypadków Covid do ponad 28.000, co zbliża się do poziomu z blokady Szanghaju, która rozpoczęła się w kwietniu i rodzi obawy o powrót restrykcji, które mogłyby wstrząsnąć łańcuchem dostaw;
 • Ceny ropy spadły o ponad 4,0% po doniesieniach, że Unia Europejska rozważa ustanowienie limitu cenowego na rosyjską ropę w przedziale 65-70 USD za baryłkę. W dalszej części sesji dane EIA pokazały znacznie większy niż oczekiwano spadek zapasów w USA w ubiegłym tygodniu;
 • NATGAS wymazał większość wczesnych zysków po tym, jak najnowsze dane EIA pokazały mniejszy niż oczekiwano spadek zapasów. Mimo to, ceny pozostają na najwyższym poziomie od dwóch miesięcy;
 • Metale szlachetne zyskały. Złoto wzrosło i odbiło się od głównego wsparcia na poziomie 1732,00 USD, podczas gdy srebro wzrosło do ponad 21,30 USD za uncję, odbijając się od dwutygodniowego dołka na poziomie 20,8 USD;
 • Indeks dolara spadł poniżej 106 punktów i przedłuża straty drugą sesję z rzędu. Dolar nowozelandzki umocnił się po tym jak RBNZ dostarczył  wyższą od oczekiwań podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych i podniósł prognozę dla swojej szczytowej stopy z 4,10 do 5,50%.
 • Obecnie GBP i NZD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy USD i CAD pozostają najbardziej w tyle. 
 • Optymistyczny sentyment dominuje na rynku kryptowalut, gdzie po protokole FOMC zyskał i utrzymuje się powyżej poziomu 16 500 USD, podczas gdy Ethereum krótko testuje poziomy 1200 USD. 

Indeks US500 testuje kluczowe poziomy oporu w okolicach 4040 punktów, gdzie przebiega 200 sesyjna średnia krocząca (czerwona linia). Średnia ta w sierpniu okazała się dla byków poziomem nie do przejścia, a jastrzębi Powell w Jackson Hole sprawił, że wyprzedaż nabrała tempa. Widzimy więc, że popyt znajduje się na 'grząskim gruncie' z poziomu którego może zostać uruchomiony kolejny impuls spadkowy w stronę 3500 USD. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Fed zaczyna powoli zmieniać narrację na bardziej gołębią, a czwarty kwartał roku historycznie był najlepszy z punktu widzenia wyników spółek (rajd św. Mikołaja). Jednocześnie próba wejścia pod SMA200 odbywa się przy mniej 'przegrzanym' wskaźniku siły względnej, który znajduje się w okolicach 60 punktów. Protokół FOMC dał rynkom nadzieję urzeczywistnienie 'lekkiego pivotu'. Lekkiego, ponieważ o wstrzymaniu podwyżek wciąż nie ma mowy. Z drugiej jednak strony  nie ujawnił niczego, czego inwestorzy zupełnie nie mogli się spodziewać. Szanse na niższą, grudniową podwyżkę Fed wzrosły nieznacznie ponieważ Wall Street szacowała ją jako prawdopodobną już wcześniej, co w połączeniu z dojściem indeksu do kluczowego oporu może skłonić część byków do realizacji zysków i ponownego retestu SMA50, która przebiega w okolicach 3800 punktów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót