Podsumowanie dnia – Rynki w odwrocie w obawie o recesję

20:02 23 czerwca 2022
 • Europejskie akcje straciły mocno drugą sesję z rzędu, przy czym CAC40 i DAX 40 straciły odpowiednio 0,56% i 1,76%, podczas gdy FTSE 100 zaliczył spadek o 0,97%;
 • Wstępne odczyty PMI dla przemysłu i usług spadły w czerwcu bardziej niż oczekiwano w całej strefie euro, przy czym wskaźnik aktywności przemysłu w Niemczech osiągnął najniższy od 23 miesięcy poziom 52 punktów;
 • Personel British Airways jako kolejny zagłosował za strajkiem, podążając śladami pracowników easyJet w Hiszpanii i Ryanair na początku tego miesiąca;
 • Na Wall Street panują mieszane nastroje. Dow Jones spadł o 0,2%, podczas gdy S&P 500 spadł o ponad 0,25%, a Nasdaq wzrósł o 0,5% na 2 godziny przed zamknięciem rynków
 • Członkowie Fed, Bowman i Waller wskazują na podwyżkę o 75 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w lipcu oraz wskazują na dalsze podwyżki o 50 pb
 • Przewodniczący Fed, Jerome Powell podczas drugiego dnia zeznań powiedział, że będzie niechętny obniżkom stóp. Fed oczekuje, że inflacja spadnie w ciągu najbliższych 2 lat do wyznaczonego celu. Wobec tego w takim czasie prawdopodobieństwo obniżek powinno być bardzo małe.
 • Amerykańskie indeksy PMI wykazały, że wzrost aktywności gospodarczej w czerwcu był drugim najsłabszym miesiącem od lipca 2020 r., przy wolniejszym wzroście produkcji w sektorze usług i pierwszym od dwóch lat skurczeniu się produkcji przemysłowej;
 • JPY i CHF są najlepszymi głównymi walutami, podczas gdy AUD i EUR pozostają pod presją sprzedających;
 • Złoto zredukowało wzrosty z poprzedniej sesji i zmierza w kierunku ważnego wsparcia na poziomie 1828 USD, nawet pomimo niższych rentowności obligacji. Srebro spadło nawet o 1,0% i zbliża się do poziomu 21,00 USD za uncję;
 • Ropa WTI spadła w czwartek poniżej 105 USD za baryłkę, przedłużając 3% spadek z poprzedniej sesji, pozostając na najniższym poziomie od 5 tygodni.
 • Cena NATGAS spadła o ponad 9,0% do najniższego poziomu od początku kwietnia, pod presją rosnących zapasów w USA;
 • Kryptowalut miały się umiarkowanie dobrze w czwartkową sesję. Bitcoin zdołał obronić poziom 20 000 USD, podczas gdy Ethereum wspina się w kierunku oporu na poziomie 1100 USD;

To była kolejna trudna sesja dla rynkowych byków. Słabe odczyty PMI z USA i Europy tylko pogłębiły obawy, że niekontrolowana inflacja zaczyna szkodzić zyskom przedsiębiorstw i wzrostowi gospodarczemu. W drugim dniu przesłuchania przed kongresem Jerome Powell nie powiedział nic, co mogłoby pomóc kupującym na rynku akcji. Wydaje się, że w najbliższym czasie uwaga inwestorów może ponownie skupić się na danych z rynku pracy, gdyż wielu ekspertów wskazuje, że recesja w USA nie nastąpi ze względu na silny rynek pracy.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót